Utwórz fakturę

VENIKA ENGINEERING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Nazwa firmy VENIKA ENGINEERING
Stan Zniszczono
PIN 17327920
TIN 2020313713
Numer VAT SK2020313713
Data utworzenia 05 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VENIKA ENGINEERING
Krížna 44
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 112 894 €
Zysk -52 736 €
Kapitał 1 917 974 €
Kapitał własny 51 736 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.slnecneluky.sk
Telefon(y) kom. +421905166186
Nr(y) faksu 0255561011
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 678,040
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 294,498
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 157,524
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 157,524
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 136,974
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 28,023
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 107,126
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,825
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 382,284
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 375,793
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 375,078
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 375,078
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 715
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,491
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,265
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,226
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,258
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,258
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 678,040
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -38,643
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 10,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 745
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 745
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,291
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 42,736
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -46,027
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,736
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 716,683
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -23,329
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 171
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) -23,500
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 740,012
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 300,708
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 300,708
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 435,589
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,935
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 780
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 112,894
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 112,894
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 164,032
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,347
D. Usług (účtová grupa 51) 141,158
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,429
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,457
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,457
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,641
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -51,138
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -35,611
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 639
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 402
2. Pozostałe koszty (562A) 402
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 237
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -638
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -51,776
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -52,736
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016
 • PIN :17327920 TIN: 2020313713 Numer VAT: SK2020313713
 • Zarejestrowana siedziba: VENIKA ENGINEERING, Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 wrzesień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.05.2016Zrušené obchodné meno:
   VENIKA ENGINEERING spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   22.04.2008Nové obchodné meno:
   VENIKA ENGINEERING spol. s r.o.
   23.03.1993Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   05.09.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným