Utwórz fakturę

COMMERCOOP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy COMMERCOOP
PIN 17328098
TIN 2020316760
Numer VAT SK2020316760
Data utworzenia 03 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COMMERCOOP
Bosákova 5
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 50 €
Zysk -1 237 €
Kapitał 19 566 €
Kapitał własny -5 843 €
Dane kontaktowe
E-mail chlebini@vnet.sk
Telefon(y) 0903440500
Telefon(y) kom. +421903440500, +421903534981, +421903701254
Nr(y) faksu 0262410679
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,805
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,805
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,949
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 7,949
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,710
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,205
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,205
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 417
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,088
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 146
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 146
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,805
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,081
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 16,683
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,869
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,869
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -34,035
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -34,035
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,237
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,886
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 962
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 962
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,924
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,204
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,204
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,760
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 50
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 50
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 50
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 209
D. Usług (účtová grupa 51) -92
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 301
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -159
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 142
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 118
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 118
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -118
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -277
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,237
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17328098 TIN: 2020316760 Numer VAT: SK2020316760
 • Zarejestrowana siedziba: COMMERCOOP, Bosákova 5, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Marček Janotova 8 Bratislava 841 04 04.05.1992
  Ján Chlebo Robotnícka 8 Bratislava 831 03 04.05.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Marček 3 319 € (50%) Janotova 8 Bratislava 841 04
  Ján Chlebo 3 319 € (50%) Robotnícka 8 Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Marček Janotova 8 Bratislava 841 04
   Ján Chlebo Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Marček Janotova 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.05.1992
   Ján Chlebo Robotnícka 8 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.05.1992
   23.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Janotova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Chlebo
   Ing. Ivan Marček
   14.02.2002Noví spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Janotova 8 Bratislava
   13.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   12.05.1994Nové sidlo:
   Bosákova 5 Bratislava 851 04
   11.05.1994Zrušené sidlo:
   Miletičova 42 Bratislava 820 06
   04.05.1992Nové obchodné meno:
   COMMERCOOP, spol. s r. o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj stavebného materiálu, dreva, strojov a strojných zariadení, priemyselného tovaru, motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva k ním, trvanlivých potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom originálnom balení, tabaku a tabakových výrobkov
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   stavebníctvo - výstavba bytových a občianských stavieb, HSV a PSV
   export - import, okrem komodít, na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
   zastupovanie fyzických a právnických osôb československých a zahraničných
   Noví spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Chlebo
   Ing. Ivan Marček
   03.05.1992Zrušené obchodné meno:
   KOMERCOOP, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávateľstvo, sprostredkovateľstvo, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, okrem komodít, na ktoré je zvlášte povolenie
   zastupovanie čekoslovenských a zahraničných právnických a fyzických osôb
   spracovanie a finalizovanie výrobkov z tuzemských materiálov
   získanie nových technológií a ich zavádzanie do výroby
   doplnková výroba pre stavebníctvo, získavanie nehnuteľností, stavebné údržby a opravy, stavebné práce a obchodná činnosť s tým súvisiaca
   výrobná a obchodná činnosť /nákup a predaj/ v oblasti spotrebného tovaru, potravín, zdravotníckeho zariadenia včítane sanity
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré je treba zvlášte povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.02.1992Nové sidlo:
   Miletičova 42 Bratislava 820 06
   Noví spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   19.02.1992Zrušené sidlo:
   Gurovova 8 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   Ivan Setvák Púpavova 22 Bratislava
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   KOMERCOOP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gurovova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľstvo, sprostredkovateľstvo, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, okrem komodít, na ktoré je zvlášte povolenie
   zastupovanie čekoslovenských a zahraničných právnických a fyzických osôb
   spracovanie a finalizovanie výrobkov z tuzemských materiálov
   získanie nových technológií a ich zavádzanie do výroby
   doplnková výroba pre stavebníctvo, získavanie nehnuteľností, stavebné údržby a opravy, stavebné práce a obchodná činnosť s tým súvisiaca
   výrobná a obchodná činnosť /nákup a predaj/ v oblasti spotrebného tovaru, potravín, zdravotníckeho zariadenia včítane sanity
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré je treba zvlášte povolenie
   Noví spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   Ivan Setvák Púpavova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia