Utwórz fakturę

SOMO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SOMO
PIN 17328519
TIN 2020342962
Numer VAT SK2020342962
Data utworzenia 01 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOMO
Pod brehmi 4
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 007 412 €
Zysk 19 858 €
Kapitał 3 056 379 €
Kapitał własny 162 612 €
Dane kontaktowe
E-mail ubytovanie@somo.sk
witryna internetowa http://www.somo.sk
Telefon(y) +421264284982
Telefon(y) kom. +421905867254
Nr(y) faksu 0264284982
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,844,354
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,851,388
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 500
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 500
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,850,888
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 416,424
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,401,376
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 33,088
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 975,888
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 900
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 900
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 932,989
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 515,284
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 515,284
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 417,705
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 41,999
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,796
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,203
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17,078
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 17,078
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,844,354
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 182,471
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 205,803
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 205,803
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 180,155
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,745
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,745
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -237,090
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 244,286
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -481,376
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,858
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,661,883
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 501,850
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,192
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,197
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 494,461
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 601,720
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,204,772
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,001,495
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,001,495
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,600
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 23,178
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56,737
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100,762
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,552
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,552
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 232,494
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 109,495
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,982,546
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,007,412
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,845
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,975,701
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,866
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,911,019
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,494
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 580,573
D. Usług (účtová grupa 51) 1,596,605
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 344,762
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 240,788
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 82,865
4. Koszty społeczne (527, 528) 21,109
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 96,470
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 182,589
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 182,589
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 41,901
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64,625
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 96,393
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 801,874
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 67,682
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 61,468
2. Pozostałe koszty (562A) 61,468
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,214
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -67,681
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 28,712
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,854
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,854
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 19,858
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17328519 TIN: 2020342962 Numer VAT: SK2020342962
 • Zarejestrowana siedziba: SOMO, Pod brehmi 4, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Ján Turčan Kvetná 1 Stupava 900 31 26.10.1998
  Ing. Vladimír Tlčík Brančská 11 Bratislava 851 05 21.10.2009
  Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava 21.12.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Ján Turčan 71 035 € (34.5%) Kvetná 1 Stupava 900 31
  Ing. Vladimír Tlčík 67 384 € (32.7%) Brančská 11 Bratislava 851 05
  Ing. Ľuboš Turčan 67 384 € (32.7%) Nad Lúčkami 27 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.02.2010Zrušeny predmety činnosti:
   kozmetické služby, permanentný make-up tela a tváre
   masérske služby
   21.10.2009Nové predmety činnosti:
   správa bytového, alebo nebytového fondu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Tlčík Brančská 11 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Tlčík Brančská 11 Bratislava 851 05
   20.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Tlčík I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Tlčík I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   05.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Silvia Tlčíková I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Tlčíková, rod. Turčanová I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 10.06.2002
   18.02.2009Nové sidlo:
   Pod brehmi 4 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Kvetná 1 Stupava 900 31
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Tlčík I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   17.02.2009Zrušené sidlo:
   Polianky 8 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   01.07.2005Noví spoločníci:
   Silvia Tlčíková I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Tlčík I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   Silvia Tlčíková, rod. Turčanová I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 10.06.2002
   30.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Silvia Tlčíková Nejedlého 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Tlčík Nejedlého 41 Bratislava 841 02
   Silvia Tlčíková, rod. Turčanová Nejedlého 41 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 10.06.2002
   12.02.2004Nové predmety činnosti:
   kozmetické služby, permanentný make-up tela a tváre
   masérske služby
   Nový štatutárny orgán:
   Silvia Tlčíková, rod. Turčanová Nejedlého 41 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 10.06.2002
   09.04.2003Nové sidlo:
   Polianky 8 Bratislava 841 01
   08.04.2003Zrušené sidlo:
   Bazovského 24 Bratislava
   21.12.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností, prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Silvia Tlčíková Nejedlého 41 Bratislava
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava
   Ing. Vladimír Tlčík Nejedlého 41 Bratislava 841 02
   20.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Silvia Tlčíková Bazovského 24 Bratislava
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Tlčík Bazovského 24 Bratislava
   26.10.1998Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Silvia Tlčíková Bazovského 24 Bratislava
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Turčan Kvetná 1 Stupava 900 31
   Vladimír Tlčík Bazovského 24 Bratislava
   25.10.1998Zrušeny predmety činnosti:
   čistenie odevov, bytového textilu a podlahových krytín
   šitie odevov a ich doplnkov
   zabezpečovanie stráženia a ochrany majetku a osôb
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   27.06.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   26.06.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   25.11.1996Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   21.03.1996Nové predmety činnosti:
   šitie odevov a ich doplnkov
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   20.03.1996Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   10.04.1995Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   čistenie odevov, bytového textilu a podlahových krytín
   verejná cestná nákladná doprava
   15.03.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   zabezpečovanie stráženia a ochrany majetku a osôb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   14.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/Komplexné poskytovanie služieb zameraných na ochranu majetku, vecí a osôb, vrátane technických bezpečnostných systémov, ochrany objektov, prepravý peňažných hotovostí a iných hodnôt, strážnej čnnosti, poradenskej, konzultačnej a školiacej činnosti, inej špecifickej činnosti súvisiacej s týmto predmetom.
   b/Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam.
   c/Služby občanom a organizáciam spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov.
   d/Vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej potreby za účelom obchodnej činnosti.
   e/Chov, výkup a predaj zvierat a iných živočíchov, pestovanie, výkup a predaj poľnohospodárskych produktov, lesných plodov a liečivých rastlín.
   f/Výroba, nákup, predaj a servis strojov, dopravných prostriedkov, agregátov a zariadení, stavebných materiálov, výrobkov z plastu, gumy, skla, dreva, kovov, keramických a chemických materiálov.
   g/Prevádzkovanie komplexných autoservisných služieb, vrátane nákupu a predaja náhradných dielov, odťahová služba.
   h/Komplexné vykonávanie a zabezpečovanie reštauračných, ubytovacích a turitických služieb, športu, kultúry a zábavy, reklamná a propagačná činnosť, výstavníctvo, kopírovacie, rozmnožovacie a fotografické práce.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   SOMO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bazovského 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/Komplexné poskytovanie služieb zameraných na ochranu majetku, vecí a osôb, vrátane technických bezpečnostných systémov, ochrany objektov, prepravý peňažných hotovostí a iných hodnôt, strážnej čnnosti, poradenskej, konzultačnej a školiacej činnosti, inej špecifickej činnosti súvisiacej s týmto predmetom.
   b/Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam.
   c/Služby občanom a organizáciam spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov.
   d/Vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej potreby za účelom obchodnej činnosti.
   e/Chov, výkup a predaj zvierat a iných živočíchov, pestovanie, výkup a predaj poľnohospodárskych produktov, lesných plodov a liečivých rastlín.
   f/Výroba, nákup, predaj a servis strojov, dopravných prostriedkov, agregátov a zariadení, stavebných materiálov, výrobkov z plastu, gumy, skla, dreva, kovov, keramických a chemických materiálov.
   g/Prevádzkovanie komplexných autoservisných služieb, vrátane nákupu a predaja náhradných dielov, odťahová služba.
   h/Komplexné vykonávanie a zabezpečovanie reštauračných, ubytovacích a turitických služieb, športu, kultúry a zábavy, reklamná a propagačná činnosť, výstavníctvo, kopírovacie, rozmnožovacie a fotografické práce.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia