Utwórz fakturę

SOMO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.01.2017
Basic information
Nazwa firmy SOMO
PIN 17328519
TIN 2020342962
Numer VAT SK2020342962
Data utworzenia 01 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOMO
Pod brehmi 4
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 292 630 €
Zysk 27 952 €
Kapitał 3 056 379 €
Kapitał własny 162 612 €
Dane kontaktowe
E-mail ubytovanie@somo.sk
witryna internetowa http://www.somo.sk
Telefon(y) +421264284982
Telefon(y) kom. +421905867254
Nr(y) faksu 0264284982
Date of updating data: 21.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,681,203
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,765,890
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,765,890
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 416,424
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,348,805
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 661
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 902,071
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 806
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 806
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 863,634
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 442,181
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 442,181
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,544
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 410,909
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,631
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,561
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,070
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,242
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,242
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,681,203
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 179,918
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 205,803
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 205,803
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 180,155
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 14,737
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 14,737
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -248,729
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -248,729
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,952
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,501,202
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 401,969
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 6,292
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,965
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 392,712
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 560,600
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,099,897
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 829,360
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 829,360
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 31,929
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 33,898
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 103,287
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 101,423
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,132
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,632
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,500
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 201,109
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 219,495
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 83
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 83
Date of updating data: 21.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,266,562
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,292,630
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 16,874
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,249,689
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,742
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,325
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,182,150
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,387
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 713,528
D. Usług (účtová grupa 51) 1,662,423
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 522,002
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 367,333
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 126,248
4. Koszty społeczne (527, 528) 28,421
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 142,283
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 83,419
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 83,419
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,078
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -35,597
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 83,627
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 110,480
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 882,225
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 57,770
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 51,907
2. Pozostałe koszty (562A) 51,907
O. Walutowe straty (563) 426
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,437
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -57,770
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 52,710
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 24,758
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 24,758
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 27,952
Date of updating data: 21.01.2017
Date of updating data: 21.01.2017
 • PIN :17328519 TIN: 2020342962 Numer VAT: SK2020342962
 • Zarejestrowana siedziba: SOMO, Pod brehmi 4, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Zuzana Tešovičová Jasencová 6732/13 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 07.11.2016
  Ing. Radoslav Hetflajš Vysoká nad Kysucou 295 Vysoká nad Kysucou 023 55 07.11.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Arca Investments, a.s. 205 803 € (100%) Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.01.2017Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Hetflajš Vysoká nad Kysucou 295 Vysoká nad Kysucou 023 55 Vznik funkcie: 07.11.2016
   01.12.2016Noví spoločníci:
   Arca Investments, a.s. Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Tešovičová Jasencová 6732/13 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 07.11.2016
   21.10.2009Nové predmety činnosti:
   správa bytového, alebo nebytového fondu
   18.02.2009Nové sidlo:
   Pod brehmi 4 Bratislava 841 03
   21.12.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností, prenájmu nehnuteľností
   26.10.1998Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.04.1995Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   15.03.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   SOMO spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným