Utwórz fakturę

Post Fotoservice - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Post Fotoservice
PIN 17328551
TIN 2020301173
Numer VAT SK2020301173
Data utworzenia 19 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Post Fotoservice
Krškanská 21
94901
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 101 968 €
Zysk 1 709 €
Kapitał 61 243 €
Kapitał własny 15 302 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 54,769
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 51,396
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,461
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 31
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,430
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 9,937
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 9,937
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,694
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,694
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,694
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 27,304
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 27,304
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,373
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,746
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,627
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 54,769
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,011
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 15,746
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,748
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 62
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,810
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,709
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,703
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 27,043
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,208
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,208
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,194
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,292
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,049
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,300
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,615
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,615
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,045
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 55
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 55
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 101,928
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 101,968
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 101,928
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 40
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 98,534
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,518
D. Usług (účtová grupa 51) 42,150
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 45,905
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 31,403
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,036
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,466
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 241
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,063
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,063
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,657
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,434
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 56,300
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 765
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 433
2. Pozostałe koszty (562A) 433
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 332
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -765
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,669
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,709
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17328551 TIN: 2020301173 Numer VAT: SK2020301173
 • Zarejestrowana siedziba: Post Fotoservice, Krškanská 21, 94901, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 wrzesień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.11.2005Nové sidlo:
   Krškanská 21 Nitra 949 01
   Noví spoločníci:
   PANARA, s.r.o. Krškanská 21 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Sáraz Bernolákova 10 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 31.10.2005
   14.11.2005Zrušené sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Košinárová Súmračná 16 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 29.04.2004
   08.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Anna Košinárová Súmračná 16 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 29.04.2004
   07.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kendra Úžiny 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.09.2002
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   22.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť a.s. IČO: 35 804 670 Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   16.10.2002Noví spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť a.s. IČO: 35 804 670 Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kendra Úžiny 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.09.2002
   15.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Kodak Ges.m.b.H. Albert Schweitzer-Gasse 4 Wien 1148 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Miháliková Wolkrova 5 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 30.09.2002
   06.06.2002Nové obchodné meno:
   Post Fotoservice, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Kodak Ges.m.b.H. Albert Schweitzer-Gasse 4 Wien 1148 Rakúsko
   05.06.2002Zrušené obchodné meno:
   KODAK FOTOSERVICE BRATISLAVA spol. s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   12.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alžbeta Miháliková Wolkrova 5 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 30.09.2002
   11.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Hans Peter Gantar dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   Rudolf Möstl dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   05.08.1998Noví spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   04.08.1998Zrušeny spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   16.06.1995Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   predaj spracovaných a vyvolaných filmov, farebných fotografií a fotografických kompaktných diskov, fotografického materiálu, fotokamier a batérií
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Hans Peter Gantar dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   Rudolf Möstl dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   15.06.1995Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Dovoz a predaj spracovaných a vyvolaných filmov, farebných fotografií a fotografických kompaktných diskov, ako aj fotografického filmového materiálu, fotokamier a batérií.
   Zrušeny spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Heizwerkstrasse 8 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.09.1991Nové obchodné meno:
   KODAK FOTOSERVICE BRATISLAVA spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Dovoz a predaj spracovaných a vyvolaných filmov, farebných fotografií a fotografických kompaktných diskov, ako aj fotografického filmového materiálu, fotokamier a batérií.
   Noví spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Heizwerkstrasse 8 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia