Utwórz fakturę

ASW - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ASW
PIN 17328616
TIN 2020297444
Numer VAT SK2020297444
Data utworzenia 01 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASW
Šulekova 24
81512
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 181 074 €
Zysk -10 218 €
Kapitał własny -160 915 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254435453, 0262523401
Nr(y) faksu 0262523402
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 44,351
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 44,143
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 23,521
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 23,521
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,935
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,735
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,735
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,200
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,687
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,439
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 248
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 208
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 208
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 44,351
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -185,064
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -182,149
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -182,149
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,218
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 229,415
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,633
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,633
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 11,420
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 198,207
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 190,607
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 190,607
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,703
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,139
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,758
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,272
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,272
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,883
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 160,288
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 181,074
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 160,288
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,786
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 186,413
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 120,675
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,857
D. Usług (účtová grupa 51) 26,621
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32,401
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 23,896
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,389
4. Koszty społeczne (527, 528) 116
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 494
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,365
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,339
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,135
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,938
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,443
2. Pozostałe koszty (562A) 3,443
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 495
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,919
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -9,258
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -10,218
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17328616 TIN: 2020297444 Numer VAT: SK2020297444
 • Zarejestrowana siedziba: ASW, Šulekova 24, 81512, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jaromír Krajan Furdekova 8 Bratislava 30.06.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jaromír Krajan 6 639 € (100%) Furdekova 8 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Krajan Furdekova 8 Bratislava Vznik funkcie: 30.06.1998
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Krajan Furdekova 8 Bratislava
   03.07.2001Nové sidlo:
   Šulekova 24 Bratislava 815 12
   02.07.2001Zrušené sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 815 12
   17.08.1998Nové obchodné meno:
   ASW, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 815 12
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaromír Krajan Furdekova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Krajan Furdekova 8 Bratislava
   16.08.1998Zrušené obchodné meno:
   ASW spol. s r.o., nákup a predaj ložísk
   Zrušené sidlo:
   Červenej armády 62 Bratislava 815 14
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Krajanová Furdekova 8 Bratislava
   Jozef Auer 85 Hofkirchen Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Krajanová Furdekova 8 Bratislava
   13.05.1994Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Katarína Krajanová Furdekova 8 Bratislava
   12.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov každého druhu, okrem tovarov na ktorý zákon vyžaduje osobitné povolenie, vrátane reexportu
   konzultačná a poradenská činnosť v ekonomickej oblasti a v oblasti marketingu
   management
   sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti s imými krajinami
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.03.1992Nové sidlo:
   Červenej armády 62 Bratislava 815 14
   22.03.1992Zrušené sidlo:
   Furdekova 8 Bratislava
   01.11.1991Nové obchodné meno:
   ASW spol. s r.o., nákup a predaj ložísk
   Nové sidlo:
   Furdekova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov každého druhu, okrem tovarov na ktorý zákon vyžaduje osobitné povolenie, vrátane reexportu
   konzultačná a poradenská činnosť v ekonomickej oblasti a v oblasti marketingu
   management
   sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti s imými krajinami
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Krajanová Furdekova 8 Bratislava
   Jozef Auer 85 Hofkirchen Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia