Utwórz fakturę

ATYP INTERIÉR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ATYP INTERIÉR
PIN 17328870
TIN 2020363180
Numer VAT SK2020363180
Data utworzenia 18 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ATYP INTERIÉR
Smrečianska 1
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 109 503 €
Zysk 28 376 €
Kapitał własny 130 626 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903466840, +421903726019
Nr(y) faksu 0252494900
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 20,924
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 20,924
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,076
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,103,734
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 196,677
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,132
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,919
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,124,658
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 53,537
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 172,609
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 172,609
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 200,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -348,112
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 28,376
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,071,121
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 20,607
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,047,325
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 99,831
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,192
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,240
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,938,062
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,189
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 109,503
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 39,900
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 65,603
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 69,572
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,389
C. Usług (účtová grupa 51) 19,789
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 25,825
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,631
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 16,961
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,977
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 39,931
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 18,722
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 10,272
M. Koszty oprocentowania (562) 9,627
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 645
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -10,271
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 29,660
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,284
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 28,376
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17328870 TIN: 2020363180 Numer VAT: SK2020363180
 • Zarejestrowana siedziba: ATYP INTERIÉR, Smrečianska 1, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 wrzesień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. arch. Milan Červeňák Sputníková 23 Bratislava 821 02 12.06.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing.arch. Milan Červeňák 172 609 € (100%) Sputnikova 23 Bratislava 821 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.09.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Červeňáková Žilinská 3 Bratislava 811 05
   15.03.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Červeňáková Žilinská 3 Bratislava 811 05
   30.01.2007Noví spoločníci:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava 821 02
   29.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   Mgr. Zuzana Červeňáková Hroznová 4 Bratislava 831 01
   11.02.2005Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Červeňáková Hroznová 4 Bratislava 831 01
   12.06.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Milan Červeňák Sputníková 23 Bratislava 821 02
   11.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   26.11.1998Noví spoločníci:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   31.01.1994Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodického časopisu
   26.10.1992Nové sidlo:
   Smrečianska 1 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   realitná kancelária
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   25.10.1992Zrušené sidlo:
   Smrečianska 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   informačno sprostredkovateľská a zastupovacia činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa a predaj nehnuteľností
   obchodná činnosť, zahraničný dovoz a vývoz, s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov
   reklamná činnosť v oblasti všetkých druhov reklamy a propagácie výrobkov a činností všetkého druhu
   informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti architektúry
   poskytovanie služieb zahraničným osobám formou obchodno-zastupiteľskej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti v súvislosti s hlavným predmetom činnosti spoločnosti, t. j. v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   zakladanie alebo podiel na podnikaní spoločností rovnakého alebo podobného predmetu činnosti, prípadne preberanie obchodného vedenia iných spoločností
   prevádzkovanie záložní podľa platných právnych predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.09.1991Nové obchodné meno:
   ATYP INTERIÉR spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Smrečianska 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   informačno sprostredkovateľská a zastupovacia činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa a predaj nehnuteľností
   obchodná činnosť, zahraničný dovoz a vývoz, s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov
   reklamná činnosť v oblasti všetkých druhov reklamy a propagácie výrobkov a činností všetkého druhu
   informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti architektúry
   poskytovanie služieb zahraničným osobám formou obchodno-zastupiteľskej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti v súvislosti s hlavným predmetom činnosti spoločnosti, t. j. v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   zakladanie alebo podiel na podnikaní spoločností rovnakého alebo podobného predmetu činnosti, prípadne preberanie obchodného vedenia iných spoločností
   prevádzkovanie záložní podľa platných právnych predpisov
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ