Utwórz fakturę

ENCINGER, ENCINGER, /v skratke/ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ENCINGER, ENCINGER, /v skratke/
PIN 17329001
TIN 2020344755
Numer VAT SK2020344755
Data utworzenia 23 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ENCINGER, ENCINGER, /v skratke/
Jadranská 13
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 48 391 671 €
Zysk 175 125 €
Kapitał 25 408 999 €
Kapitał własny 8 037 465 €
Dane kontaktowe
E-mail info@encinger.sk
witryna internetowa http://www.gbiz.sk/encinger
Telefon(y) +421249207501, +421249207502
Nr(y) faksu 0244871993
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 27,331,760
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,009,607
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,857
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,857
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,006,750
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 877,558
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 114,625
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 14,567
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,315,390
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,049,336
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,330,047
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 893,629
3. Produkty (123) - /194/ 548,864
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 276,796
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 395
8. Podatek odroczony należności (481A) 395
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,101,967
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,696,999
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,696,999
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 79,272
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 253,389
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,072,307
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 163,692
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 111,170
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 52,522
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,763
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,905
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 858
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 27,331,760
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,212,590
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,327,757
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,327,757
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 132,776
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 132,776
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,576,932
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,576,932
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 175,125
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,119,170
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,123
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 19,123
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,478,577
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,416,928
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,416,928
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 124,130
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 51,566
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 27,875
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 582,211
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,275,867
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 59,504
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 59,504
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,561,966
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 48,970,267
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 48,391,671
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 21,934,715
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 20,811,757
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 131,724
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 388,755
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 273,650
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,851,070
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 46,865,950
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 20,031,930
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,387,727
D. Usług (účtová grupa 51) 2,866,800
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,059,801
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 773,534
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 259,959
4. Koszty społeczne (527, 528) 26,308
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,335
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 277,301
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 277,301
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 157,968
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,077,088
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,525,721
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,980,494
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 578,597
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 578,576
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,826,024
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 127,838
2. Pozostałe koszty (562A) 127,838
O. Walutowe straty (563) 1,415,414
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 282,772
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,247,427
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 278,294
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 103,169
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 103,169
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 175,125
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17329001 TIN: 2020344755 Numer VAT: SK2020344755
 • Zarejestrowana siedziba: ENCINGER, ENCINGER, /v skratke/, Jadranská 13, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 wrzesień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava 16.10.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dušan Encinger 663 878 € (50%) Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava
  MAXTRADE Handelsgesellschaft mbH 663 878 € (50%) SRN
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.11.2003Noví spoločníci:
   Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11 A Bratislava
   MAXTRADE Handelsgesellschaft mbH Hamburg SRN
   10.11.2003Zrušeny spoločníci:
   MAXTRADE Handelsgesellschaft mbH Hamburg SRN
   Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11 A Bratislava
   03.04.2003Noví spoločníci:
   MAXTRADE Handelsgesellschaft mbH Hamburg SRN
   Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11 A Bratislava
   02.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11 A Bratislava
   08.08.2001Nové predmety činnosti:
   praženie orieškov a suchých plodov suchým procesom
   balenie orieškov a suchých plodov
   16.10.1998Noví spoločníci:
   Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11 A Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava
   15.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Encinger Na grbe 49 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Encinger Na grbe 49 Bratislava
   17.02.1994Nové sidlo:
   Jadranská 13 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   technicko - organizačné zabezpečenie školení
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   výroba papierenského a textilného tovaru
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Dušan Encinger Na grbe 49 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Encinger Na grbe 49 Bratislava
   16.02.1994Zrušené sidlo:
   Janšákova 18 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj, dovoz a vývoz pre maloobchod a veľkoobchod v obchodnom a neobchodnom balení v oblasti spotrebného tovaru potravinárskeho tovaru, priemyselného tovaru, ovocia a zeleniny, textilu a textilných výrobkov,.
   export a import potravinárskych, obchodných zariadení a vybavení, technológií a technického vybavenia,.
   výrobné kooperácie s podnikmi v oblasti drevovýroba, strojová kovovýroba a nástrojárstvo
   výroba potravinárskych výrobkov a polotovarov v oblasti pekárstva a cukrárstva,.
   výroba, nákup, spracovanie a predaj poľnohospodárskych produktov a výrobkov
   predaj potravinárskych, poľnohospodárskych priemyselných a drogistických tovarov vo forme franchisingu
   poradenstvo, organizovanie a realizácia školení a seminárov pre pracovníkov v oblasti obchodu a príbuzných odvetví.
   výroba drogistických produktov
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Encinger Im Speitel 47 a Karlsruhe SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.09.1991Nové obchodné meno:
   ENCINGER, spoločnosť s ručením obmedzeným ENCINGER, spol. s.r.o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Janšákova 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj, dovoz a vývoz pre maloobchod a veľkoobchod v obchodnom a neobchodnom balení v oblasti spotrebného tovaru potravinárskeho tovaru, priemyselného tovaru, ovocia a zeleniny, textilu a textilných výrobkov,.
   export a import potravinárskych, obchodných zariadení a vybavení, technológií a technického vybavenia,.
   výrobné kooperácie s podnikmi v oblasti drevovýroba, strojová kovovýroba a nástrojárstvo
   výroba potravinárskych výrobkov a polotovarov v oblasti pekárstva a cukrárstva,.
   výroba, nákup, spracovanie a predaj poľnohospodárskych produktov a výrobkov
   predaj potravinárskych, poľnohospodárskych priemyselných a drogistických tovarov vo forme franchisingu
   poradenstvo, organizovanie a realizácia školení a seminárov pre pracovníkov v oblasti obchodu a príbuzných odvetví.
   výroba drogistických produktov
   Noví spoločníci:
   Dušan Encinger Im Speitel 47 a Karlsruhe SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia