Utwórz fakturę

T P D, T P D, /v skratke/ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy T P D, T P D, /v skratke/
PIN 17329060
TIN 2020350090
Numer VAT SK2020350090
Data utworzenia 05 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba T P D, T P D, /v skratke/
Farského 26
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 650 980 €
Zysk 311 €
Kapitał 4 362 146 €
Kapitał własny 2 445 996 €
Dane kontaktowe
E-mail ekonom@tpd.sk
Telefon(y) 0262525514
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,026,881
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,499,808
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,444,313
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,493,726
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,947,952
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,635
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 55,495
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 55,495
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 525,927
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 133,966
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 39,386
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,493
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,893
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 47,149
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 47,431
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 391,961
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,835
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 390,126
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,146
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,146
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,026,881
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,449,677
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 17,320
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 17,320
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,424,743
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,424,743
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 311
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,577,204
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 28,017
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 11,770
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,276
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 13,971
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 675
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 675
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,542,410
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 69,925
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,925
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,466,679
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,712
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,490
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 604
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,102
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,102
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 651,186
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 650,980
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 642,055
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,925
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 647,640
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 104,089
D. Usług (účtová grupa 51) 139,989
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 71,754
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 51,451
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,993
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,310
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,945
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 306,011
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 306,011
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,852
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,340
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 397,977
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 206
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 206
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 206
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 366
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 366
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -160
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,180
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,869
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,919
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -50
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 311
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17329060 TIN: 2020350090 Numer VAT: SK2020350090
 • Zarejestrowana siedziba: T P D, T P D, /v skratke/, Farského 26, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zuzana Majtánová Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 05.12.1991
  František Majtán Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 10.06.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zuzana Majtánová 3 319 € (50%) Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10
  František Majtán 3 319 € (50%) Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.09.2007Noví spoločníci:
   Zuzana Majtánová Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10
   František Majtán Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Majtánová Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 Vznik funkcie: 05.12.1991
   František Majtán Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 Vznik funkcie: 10.06.1998
   31.08.2007Zrušeny spoločníci:
   František Majtán Farského 6 Bratislava
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Majtán Farského 6 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1998
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava Vznik funkcie: 05.12.1991
   18.06.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   21.01.2003Nové sidlo:
   Farského 26 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   František Majtán Farského 6 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1998
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava Vznik funkcie: 05.12.1991
   20.01.2003Zrušené sidlo:
   Farského 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Majtán Farského 6 Bratislava
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   24.09.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v obchodovaní - okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   Noví spoločníci:
   František Majtán Farského 6 Bratislava
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Majtán Farského 6 Bratislava
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   23.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predaja mraziarenskej a chladiarenskej techniky
   verejná cestná nákladná doprava
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   18.04.1996Nové obchodné meno:
   T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   17.04.1996Zrušené obchodné meno:
   T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/
   14.12.1992Nové sidlo:
   Farského 6 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predaja mraziarenskej a chladiarenskej techniky
   Noví spoločníci:
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   13.12.1992Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ nákup, predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov všetkého druhu podľa platného čsl. právneho poriadku
   b/ zahraničnoobchodná činnosť, export, import a reexport tovarov všetkého druhu, okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie
   c/ poskytovanie služieb v oblasti záznamovej techniky
   d/ stavebno-investičná činnosť a servisná činnosť mraziarenskej techniky
   e/ sprostredkovacia, konzultačná, poradenská a servisná činnosť v oblasti predmetu podnikania.
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana MAJTÁNOVÁ Farského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ nákup, predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov všetkého druhu podľa platného čsl. právneho poriadku
   b/ zahraničnoobchodná činnosť, export, import a reexport tovarov všetkého druhu, okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie
   c/ poskytovanie služieb v oblasti záznamovej techniky
   d/ stavebno-investičná činnosť a servisná činnosť mraziarenskej techniky
   e/ sprostredkovacia, konzultačná, poradenská a servisná činnosť v oblasti predmetu podnikania.
   Noví spoločníci:
   Zuzana MAJTÁNOVÁ Farského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia