Utwórz fakturę

VLADA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.01.2017
Basic information
Nazwa firmy VLADA
Stan Zniszczono
PIN 17329264
TIN 2020341367
Numer VAT SK2020341367
Data utworzenia 30 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VLADA
Bancíkovej 1/A
82103
Bratislava
Financial information
Zysk -1 599 €
Kapitał 1 017 €
Kapitał własny -9 876 €
Date of updating data: 23.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 174
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 171
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 41
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 130
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 58
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 72
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 174
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,475
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 359
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 359
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,874
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,874
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,599
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,649
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,896
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 9,896
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,053
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 93
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 700
Date of updating data: 23.01.2017
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 594
D. Usług (účtová grupa 51) 594
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -594
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -594
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 45
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 45
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -45
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -639
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,599
Date of updating data: 23.01.2017
Date of updating data: 23.01.2017
 • PIN :17329264 TIN: 2020341367 Numer VAT: SK2020341367
 • Zarejestrowana siedziba: VLADA, Bancíkovej 1/A, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 wrzesień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.01.2017Zrušené obchodné meno:
   VLADA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03
   26.05.2015Nové sidlo:
   Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03
   30.09.1991Nové obchodné meno:
   VLADA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným