Utwórz fakturę

V. O. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy V. O.
PIN 17329728
TIN 2020294188
Numer VAT SK2020294188
Data utworzenia 04 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba V. O.
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 087 €
Zysk 9 823 €
Kapitał 647 €
Kapitał własny -22 752 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,967
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,967
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,504
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,504
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,504
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,463
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,800
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 663
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,967
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,929
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 29,875
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 29,875
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,113
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,113
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -54,740
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -54,740
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,823
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,896
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 26,696
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 23,519
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,177
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,087
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,087
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,087
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 231
D. Usług (účtová grupa 51) 200
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 31
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,856
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,887
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 73
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 73
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -73
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,783
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,823
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17329728 TIN: 2020294188 Numer VAT: SK2020294188
 • Zarejestrowana siedziba: V. O., Dunajská 25, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Veronika Ostrihoňová Laurinská 9 Bratislava 811 01 01.04.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Veronika Ostrihoňová 29 875 € (100%) Laurinská 9 Bratislava 811 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.06.2015Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.05.2014Nové obchodné meno:
   V. O. spol. s r. o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov
   reklamné a marketingové služby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   vydavateľská činnosť
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Veronika Ostrihoňová Laurinská 9 9 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Veronika Ostrihoňová Laurinská 9 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.04.2014
   16.05.2014Zrušené obchodné meno:
   TRG SPIN OFF, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a leasing priemyselného tovaru, automobilov, strojov a zariadení, technologických celkov
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   organizačné zabezpečenie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   prenájom nehnuteľností
   administratívne práce
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa periodickej a neperiodickej tlače za účelom distribúcie a priameho predaja, veľkoobchod, maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   vydavateľská a distribučná činnosť
   sprostredkovanie dopravy
   reklamná agentúra
   zásielkový predaj
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výroba a úprava prístrojov v oblasti fyzikálnej elektroniky, fyziky tuhých látok a optiky
   výskum a vývoj v oblasti počítačových sietí informačných a laboratórnych systémov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, optiky, fyzikálnej elektroniky a jemnej mechaniky vrátane organizovania školení a výstav
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľných živností
   Zrušeny spoločníci:
   Tatra Real TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Dunajská 25 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Malich Palisády 28 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 31.05.2006
   Ing. Ivan Ostrihoň Brusnicová 2293/27 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 02.02.1998
   27.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Brusnicová 2293/27 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 02.02.1998
   26.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   27.06.2006Nové obchodné meno:
   TRG SPIN OFF, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Tatra Real TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Dunajská 25 Bratislava 811 08
   26.06.2006Zrušené obchodné meno:
   TGR SPIN OFF, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Tatra Real TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Dunajská 22 Bratislava 811 08
   13.06.2006Nové obchodné meno:
   TGR SPIN OFF, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výroba a úprava prístrojov v oblasti fyzikálnej elektroniky, fyziky tuhých látok a optiky
   výskum a vývoj v oblasti počítačových sietí informačných a laboratórnych systémov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, optiky, fyzikálnej elektroniky a jemnej mechaniky vrátane organizovania školení a výstav
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Tatra Real TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Dunajská 22 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Pavol Malich Palisády 28 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 31.05.2006
   12.06.2006Zrušené obchodné meno:
   TATRA REAL GROUP, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Kukučínova 22 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.02.2006Nové sidlo:
   Dunajská 25 Bratislava 811 08
   08.02.2006Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   11.12.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa periodickej a neperiodickej tlače za účelom distribúcie a priameho predaja, veľkoobchod, maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   vydavateľská a distribučná činnosť
   sprostredkovanie dopravy
   reklamná agentúra
   zásielkový predaj
   30.07.1999Noví spoločníci:
   TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Kukučínova 22 Bratislava 831 03
   29.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava 821 01
   Ing. Ivan Ostrihoň Jašíkova 13 Bratislava 821 03
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   TATRA REAL GROUP, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava 821 01
   Ing. Ivan Ostrihoň Jašíkova 13 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   01.02.1998Zrušené obchodné meno:
   PONS spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Pribišova 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Pribišova 19 Bratislava
   07.08.1995Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Pribišova 19 Bratislava
   06.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Pribišova 19 Bratislava
   10.01.1995Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   organizačné zabezpečenie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   prenájom nehnuteľností
   administratívne práce
   12.02.1993Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a leasing priemyselného tovaru, automobilov, strojov a zariadení, technologických celkov
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Ostrihoň Pribišova 19 Bratislava
   11.02.1993Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti garážovania, parkovania a ochrany vozidiel
   obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnoho- spodárskymi strojmi a zariadeniami, elek- trotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   odborno-poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vnútorného obchodu
   prenájom základných prostriedkov-leasing
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná činnosť
   poskytovanie služieb v oblasti vedy a techniky
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností, správa nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.10.1991Nové obchodné meno:
   PONS spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti garážovania, parkovania a ochrany vozidiel
   obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnoho- spodárskymi strojmi a zariadeniami, elek- trotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   odborno-poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vnútorného obchodu
   prenájom základných prostriedkov-leasing
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná činnosť
   poskytovanie služieb v oblasti vedy a techniky
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností, správa nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Pribišova 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia