Utwórz fakturę

Stavebná firma KOMPLETING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Stavebná firma KOMPLETING
PIN 17330416
TIN 2020314219
Numer VAT SK2020314219
Data utworzenia 17 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Stavebná firma KOMPLETING
Pri Trati 25
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 227 030 €
Zysk 15 348 €
Kapitał 1 815 013 €
Kapitał własny 1 114 816 €
Dane kontaktowe
E-mail mkolesar@kompleting.sk
witryna internetowa http://www.kompleting.sk
Telefon(y) +421245525769
Nr(y) faksu 0245525769
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,636,913
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,636,913
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 52,359
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,882
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 64,944
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,579
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,428
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,725,795
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,130,164
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 36,513
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 36,513
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,879
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 1,067,424
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,348
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 595,631
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,516
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 581,792
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,611
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,010
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,251
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 571,920
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 444
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,879
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 227,030
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 205,618
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 20,417
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 995
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 206,556
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,321
C. Usług (účtová grupa 51) 46,851
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 39,528
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,300
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 82,096
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,522
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 9,141
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,797
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 20,474
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 147,446
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 463
M. Koszty oprocentowania (562) 50
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 413
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -462
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 20,012
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 4,664
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 15,348
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17330416 TIN: 2020314219 Numer VAT: SK2020314219
 • Zarejestrowana siedziba: Stavebná firma KOMPLETING, Pri Trati 25, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Kolesár Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06 20.02.2001
  Mgr. Michal Kolesár Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06 16.08.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Kolesár 18 257 € (50%) Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06
  Mgr. Michal Kolesár 18 257 € (50%) Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.08.2012Noví spoločníci:
   Mgr. Michal Kolesár Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Kolesár Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 16.08.2012
   20.02.2001Nové sidlo:
   Pri Trati 25 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kolesár Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06
   19.02.2001Zrušené sidlo:
   Orenburská 44 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava 851 01
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   28.09.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
   činnosť realitnej kancelárie
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava 851 01
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   03.03.1998Nové sidlo:
   Orenburská 44 Bratislava 821 06
   02.03.1998Zrušené sidlo:
   Záhradnická 63 Bratislava
   31.01.1995Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   30.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   26.11.1992Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   25.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   podnikateľská činnosť na území ČSFR zameraná na stavebné práce každého druhu najmä murárske, maliarske a natieračské, elektrikárske, stolárske, tesárske, klampiarské,pokrývačské izolatérske, podlahárske, lešenárske, kamenárske, štukatárske práce, ďalej na projektovanie, montáž a revízie plynových zariadení, nákup a predaj autopríslušenstva a autodoplnkov, rozpočtové a fakturačné práce a ďalšie práce stavebného charakteru včítane rekonštrukčných, modernizačných prác a opráv a stavebných úprav ako aj reštaurátorských prác včítane príslušných dopravných výkonov a nákupi potrebných materiálov, strojov a zariadení a vykonávania činnosti v oblasti inštalácie elektriny, plynu a vody
   14.05.1992Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.05.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. František Šatan Podháj 37 Bratislava
   Ing. Marian Tikl Štepna 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.10.1991Nové obchodné meno:
   Stavebná firma KOMPLETING spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnická 63 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľská činnosť na území ČSFR zameraná na stavebné práce každého druhu najmä murárske, maliarske a natieračské, elektrikárske, stolárske, tesárske, klampiarské,pokrývačské izolatérske, podlahárske, lešenárske, kamenárske, štukatárske práce, ďalej na projektovanie, montáž a revízie plynových zariadení, nákup a predaj autopríslušenstva a autodoplnkov, rozpočtové a fakturačné práce a ďalšie práce stavebného charakteru včítane rekonštrukčných, modernizačných prác a opráv a stavebných úprav ako aj reštaurátorských prác včítane príslušných dopravných výkonov a nákupi potrebných materiálov, strojov a zariadení a vykonávania činnosti v oblasti inštalácie elektriny, plynu a vody
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. František Šatan Podháj 37 Bratislava
   Ing. Marian Tikl Štepna 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia