Utwórz fakturę

E L I N G - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy E L I N G
PIN 17330564
TIN 2020344634
Numer VAT SK2020344634
Data utworzenia 14 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E L I N G
Vápencová 14
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 929 €
Zysk -11 324 €
Kapitał 138 279 €
Kapitał własny 136 097 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264779326
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 74,424
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 74,424
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,093
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 477
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,058
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,092
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 126,517
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 124,774
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 17,011
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,758
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 110,689
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,324
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,743
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,743
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -80
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 339
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 113
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,371
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 13,929
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 8,874
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,055
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 25,069
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,580
C. Usług (účtová grupa 51) 692
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 11,336
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,233
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,129
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 99
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -11,140
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,602
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 91
X. Interesu dochód (662) 91
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 258
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 258
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -167
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -11,307
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 17
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -11,324
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17330564 TIN: 2020344634 Numer VAT: SK2020344634
 • Zarejestrowana siedziba: E L I N G, Vápencová 14, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  lng. Miroslav Cvečko Slovinec 68 Bratislava 841 07 14.10.1991
  Maroš Hvozdík Kuklovská 41 Bratislava 841 04 14.10.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Maroš Hvozdík 3 320 € (50%) Kuklovská 41 Bratislava 841 04
  Ing. Miroslav Cvečko 3 320 € (50%) Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Cvečko Slovinec 68 Bratislava 841 07
   Maroš Hvozdík Kuklovská 41 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   lng. Miroslav Cvečko Slovinec 68 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 14.10.1991
   Maroš Hvozdík Kuklovská 41 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 14.10.1991
   25.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava
   Maroš Hvozdík Beniakova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Cvečko
   Maroš Hvozdík
   28.02.2000Nové predmety činnosti:
   montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete
   prenájom nebytových a bytových priestorov s poskytovním základných služieb spojených s prenájmom
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava
   Maroš Hvozdík Beniakova 5 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava
   Maroš Hvozdík Silvánska 2 Bratislava
   26.09.1996Nové sidlo:
   Vápencová 14 Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení do 1 000 V v objektoch triedy A a B vrátane bleskozvodov
   revízie elektrických zariadení do 1 000 V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   25.09.1996Zrušené sidlo:
   Silvánska 2 Bratislava 841 04
   12.03.1993Nové sidlo:
   Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, opravy, servis, inštalácie a dodávka elektrických a elektromechanických zariadení
   poradenstvo a konzultácie v oblasti elektrotechniky
   nákup a predaj elektrotechnických zariadení a materiálov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Cvečko
   Maroš Hvozdík
   11.03.1993Zrušené sidlo:
   Silvánska 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Vývoj, výroba, montáž, opravy, servis, inštalácie a dodávka elektrických a elektromechanických zariadení a s tým súvisiace pomocné stavebné práce
   2/ Poradenstvo a expertízy v oblasti elektroniky.
   3/ Nákup a predaj elektroniky.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.10.1991Nové obchodné meno:
   E L I N G , spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Silvánska 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Vývoj, výroba, montáž, opravy, servis, inštalácie a dodávka elektrických a elektromechanických zariadení a s tým súvisiace pomocné stavebné práce
   2/ Poradenstvo a expertízy v oblasti elektroniky.
   3/ Nákup a predaj elektroniky.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava
   Maroš Hvozdík Silvánska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia