Utwórz fakturę

SANOSA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SANOSA
PIN 17330599
TIN 2020342918
Numer VAT SK2020342918
Data utworzenia 15 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SANOSA
Sekurisova 5/1925
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 187 149 €
Zysk -32 300 €
Kapitał 786 154 €
Kapitał własny 370 301 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336476203, 0903262454, 0903605155
Telefon(y) kom. 0903605155
Nr(y) faksu 0336476203
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 730,418
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 696,178
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 696,178
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,559
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 629,626
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 57,617
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 5,376
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 34,126
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,778
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,204
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 7,797
4. Zwierzęta (124) - /195/ 777
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,634
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,208
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,208
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 98
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,328
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,714
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,733
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,981
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 114
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 114
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 730,418
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 338,001
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,984
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,091
2. Inne fundusze (427, 42X) 2,091
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 346,587
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 390,328
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -43,741
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,300
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 392,417
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 89,923
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -477
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 90,400
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 221,603
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 80,891
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,868
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,868
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 63,239
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,689
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,122
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -722
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -305
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 187,149
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 187,387
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 596
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -834
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 210,547
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 55,809
D. Usług (účtová grupa 51) 51,559
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 35,554
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,602
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,241
4. Koszty społeczne (527, 528) 711
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,930
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 60,824
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 60,824
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,871
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -23,398
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 80,615
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,942
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,087
2. Pozostałe koszty (562A) 5,087
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,855
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,942
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -31,340
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -32,300
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17330599 TIN: 2020342918 Numer VAT: SK2020342918
 • Zarejestrowana siedziba: SANOSA, Sekurisova 5/1925, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozefína Sabolová Záhradná 597/20 Viničné 900 23 02.12.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozefína Sabolová 6 639 € (100%) Záhradná 597/20 Viničné 900 23
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.12.2011Nové sidlo:
   Sekurisova 5/1925 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Jozefína Sabolová Záhradná 597/20 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 02.12.1992
   13.12.2011Zrušené sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.12.1992
   28.01.2003Nové predmety činnosti:
   zmenárne
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   masérske služby
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.12.1992
   27.01.2003Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   21.10.1998Noví spoločníci:
   Jozefína Sabolová Záhradná 597/20 Viničné 900 23
   20.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   12.09.1995Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   22.04.1993Nové sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, nákup a predaj tovarov, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s týmto povolením
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a vo výrobe cementového tovaru a umelého kameňa
   staviteľ
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   21.04.1993Zrušené sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vývoj, výskum a výroba stavebných hmôt a ich komponentov
   stavebná činnosť, včetne všetkých druhov rekonštrukcií pozemných a podzemných stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.10.1991Nové obchodné meno:
   SANOSA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vývoj, výskum a výroba stavebných hmôt a ich komponentov
   stavebná činnosť, včetne všetkých druhov rekonštrukcií pozemných a podzemných stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia