Utwórz fakturę

Konzorcium SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Konzorcium SK
PIN 17330971
Data utworzenia 01 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Konzorcium SK
Tolstého 5
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 243 €
Zysk -10 392 €
Kapitał 33 738 €
Kapitał własny -200 033 €
Dane kontaktowe
E-mail komprex@komprex.sk
Telefon(y) 0262240396, 0262413665, 0905547341
Telefon(y) kom. +421905547341
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,112
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,162
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,877
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 20,877
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 91
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 91
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 194
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 121
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 73
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 950
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 950
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,112
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,685
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 68
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,392
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,797
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 25,797
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 645
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 645
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 24,192
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,100
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,243
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 143
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,380
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,078
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 453
D. Usług (účtová grupa 51) 9,525
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 256
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 256
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,137
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -8,956
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 295
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 294
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -295
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -9,432
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -10,392
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016