Utwórz fakturę

Motor Media CS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.09.2016
Basic information
Nazwa firmy Motor Media CS
PIN 17331404
Data utworzenia 21 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Motor Media CS
Prievozská 18
82451
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 678 462 €
Zysk -43 398 €
Kapitał 333 336 €
Kapitał własny 173 523 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249103901, 0249103902, 0249103910, 0249103904
Date of updating data: 05.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 344,492
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 34,615
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,452
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,452
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30,163
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,810
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 26,353
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 306,985
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,110
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,110
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 254,135
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 137,932
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,932
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 116,003
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 200
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 43,740
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,111
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 42,629
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,892
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,892
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 344,492
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,124
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 199,164
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 199,164
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 339
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,916
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -45,897
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -45,897
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -43,398
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 212,553
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 219
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 219
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 162,489
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 74,491
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,491
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 50,768
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,438
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,566
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,730
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,496
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 49,845
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,500
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 45,345
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,815
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,815
Date of updating data: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 678,466
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 678,462
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 120,317
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 508,811
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,407
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42,927
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 702,249
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 249,269
D. Usług (účtová grupa 51) 257,550
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 166,533
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 123,807
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 40,100
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,626
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,319
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,513
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,513
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,405
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 161
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,499
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -23,787
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 122,309
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 480
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 44
2. Pozostałe koszty (562A) 44
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 435
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -472
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -24,259
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 19,139
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 16,258
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -43,398
Date of updating data: 05.09.2016
Date of updating data: 05.09.2016
 • PIN :17331404
 • Zarejestrowana siedziba: Motor Media CS, Prievozská 18, 82451, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Bohatec Lékařská 291/6 Praha 150 00 Česká republika 01.01.2014
  Ladislav Ležanský Roľnícka 358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52 23.07.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Bohatec 99 582 € (50%) Praha 5 150 00 Česká republika
  Ladislav Ležanský 99 582 € (50%) Roľnícka 9200/358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.09.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Ležanský Roľnícka 358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52 Vznik funkcie: 23.07.2016
   27.02.2016Nové obchodné meno:
   Motor Media CS s.r.o.
   22.10.2015Noví spoločníci:
   Ladislav Ležanský Roľnícka 9200/358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52
   26.09.2015Noví spoločníci:
   Ing. Milan Bohatec Lékařská 6 Praha 5 150 00 Česká republika
   24.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Milan Bohatec Lékařská 291/6 Praha 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2014
   01.07.1997Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   31.10.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama
   vydavateľská činnosť
   21.10.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným