Utwórz fakturę

M.K.M. TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M.K.M. TRADING
PIN 17331463
TIN 2020342951
Numer VAT SK2020342951
Data utworzenia 18 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M.K.M. TRADING
Šaštínska 28
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 711 867 €
Zysk -190 376 €
Kapitał 604 777 €
Kapitał własny -74 100 €
Dane kontaktowe
E-mail mkmtrading@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0263454229, 0336472009
Nr(y) faksu 0336475576
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 570,789
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 360,281
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 360,281
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 23,900
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 50,924
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 285,457
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 206,612
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 27,406
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 27,406
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 76,044
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 76,044
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 76,044
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 103,162
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 76,863
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 26,299
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,896
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,896
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 570,789
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 81,205
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 271,249
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 271,249
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -190,376
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 489,584
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 61,927
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 59,233
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,694
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 427,657
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 168,890
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 168,890
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 237,121
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,750
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,499
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,827
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,570
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 707,569
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 711,867
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 707,569
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,063
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,235
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 887,654
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 85,953
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 388,979
D. Usług (účtová grupa 51) 66,596
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 140,506
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 103,557
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 36,330
4. Koszty społeczne (527, 528) 619
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,560
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 179,850
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 179,850
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,210
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -175,787
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 166,041
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,709
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,709
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,709
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -187,496
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -190,376
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015