Utwórz fakturę

MS-Kom - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.03.2016
Basic information
Nazwa firmy MS-Kom
PIN 17331901
TIN 2020678880
Data utworzenia 23 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MS-Kom
Vojenská cesta 12
Rovinka
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 150 €
Zysk 1 825 €
Kapitał 6 499 €
Kapitał własny 6 499 €
Date of updating data: 04.03.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,130
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,130
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,130
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,825
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 140
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -6,499
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -140
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,825
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 305
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 305
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 505
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -200
Date of updating data: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 6,150
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,150
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 3,820
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 850
C. Usług (účtová grupa 51) 2,970
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,330
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,330
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,330
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 505
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,825
Date of updating data: 04.03.2016
Files
4259702.tif
Date of updating data: 04.03.2016