Utwórz fakturę

Statická projekcia - STAPRO, /skrátený názov/ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Statická projekcia - STAPRO, /skrátený názov/
PIN 17331994
TIN 2020332490
Data utworzenia 01 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Statická projekcia - STAPRO, /skrátený názov/
Teslova 22/II.26
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 096 €
Zysk 11 729 €
Kapitał 9 807 €
Kapitał własny -15 600 €
Dane kontaktowe
E-mail statika@statika-stapro.sk
Telefon(y) 0905491242, 0244881416
Telefon(y) kom. 0905491242
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,733
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,733
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,733
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,748
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,550
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,198
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 8,481
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,770
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 432
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -22,568
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,727
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,251
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 12,251
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,505
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,746
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 22,096
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 63
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 22,015
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 10,318
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 41
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,293
C. Usług (účtová grupa 51) 1,379
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 101
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 691
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,813
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 11,778
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 17,365
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 19
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 19
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 68
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 68
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -49
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 11,729
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 11,729
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17331994 TIN: 2020332490
 • Zarejestrowana siedziba: Statická projekcia - STAPRO, /skrátený názov/, Teslova 22/II.26, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav NEMEČEK Jasovská 3 Bratislava 24.03.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav NEMEČEK 6 639 € (100%) Jasovská 3 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.05.2006Nové sidlo:
   Teslova 22/II.26 Bratislava 821 02
   19.05.2006Zrušené sidlo:
   Teslova II.26/22 Bratislava 821 02
   01.05.2006Nové sidlo:
   Teslova II.26/22 Bratislava 821 02
   30.04.2006Zrušené sidlo:
   Hlinická 1 Bratislava 834 01
   06.12.2001Nové predmety činnosti:
   odborné činnosti vo výstavbe - statika stavieb
   kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky, inštalácie programového vybavenia a spracovanie počítačovej grafiky
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
   05.12.2001Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť - pozemné stavby, statika
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   14.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav NEMEČEK Jasovská 3 Bratislava
   13.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav NEMEČEK Jasovská 3 Bratislava
   27.02.1995Nové obchodné meno:
   Statická projekcia spoločnosť s ručením obmedzeným - STAPRO, spol. s r.o. /skrátený názov/
   Nové sidlo:
   Hlinická 1 Bratislava 834 01
   26.02.1995Zrušené obchodné meno:
   Statická prejekcia spoločnosť s ručením obmedzeným - STAPRO, spol. s r.o. /skrátený názov/
   Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/a Bratislava 833 09
   24.03.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výkonu služieb
   poskytovanie softwaru, (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   technická fotografia
   projektová činnosť - pozemné stavby, statika
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Nemeček Jasovská 3 Bratislava
   23.03.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Vypracovanie zadaní a prejektov stavby v odbore pozemné stavby, špecializácia statika nosných konštrukcií.
   Sprostredkovanie prejekčných prác v stavebníctve.
   Sprostredkovanie prieskumných a geodetických prác.
   Spracovanie dielenských a výrobných dokumentácií v rozsahu nosných konštrukcií pozemného staviteľstva.
   Výkon autorského dozoru stavieb
   Spracovanie statických posudkov.
   pracovanie a predaj software, strojných výpočtov a školenia výpočtovej techniky.
   Zahraničná projekčná a obchodná činnosť v rámci predmetu podnikania.
   Konzultačné a poradenské služby v oblasti predmetu podnikania.
   Zabezpečenie inžinierskej činnosti v investičnej výstavbe.
   Organizovanie a sprostredkovanie stavebnej a montážnej činnosti.
   Technická fotografia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.12.1991Nové obchodné meno:
   Statická prejekcia spoločnosť s ručením obmedzeným - STAPRO, spol. s r.o. /skrátený názov/
   Nové sidlo:
   Bárdošova 2/a Bratislava 833 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vypracovanie zadaní a prejektov stavby v odbore pozemné stavby, špecializácia statika nosných konštrukcií.
   Sprostredkovanie prejekčných prác v stavebníctve.
   Sprostredkovanie prieskumných a geodetických prác.
   Spracovanie dielenských a výrobných dokumentácií v rozsahu nosných konštrukcií pozemného staviteľstva.
   Výkon autorského dozoru stavieb
   Spracovanie statických posudkov.
   pracovanie a predaj software, strojných výpočtov a školenia výpočtovej techniky.
   Zahraničná projekčná a obchodná činnosť v rámci predmetu podnikania.
   Konzultačné a poradenské služby v oblasti predmetu podnikania.
   Zabezpečenie inžinierskej činnosti v investičnej výstavbe.
   Organizovanie a sprostredkovanie stavebnej a montážnej činnosti.
   Technická fotografia.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav NEMEČEK Jasovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia