Utwórz fakturę

M - PROFEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M - PROFEX
PIN 17332036
TIN 2020318377
Numer VAT SK2020318377
Data utworzenia 24 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M - PROFEX
Donnerova 17
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 706 343 €
Zysk 264 396 €
Kapitał 991 783 €
Kapitał własny 635 515 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0268207701, 0268207706, 0268207711, 0268207717
Nr(y) faksu 0268207716
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,423,556
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 331,292
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 331,292
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 53,910
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 134,584
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 142,798
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,085,650
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 289,403
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 213,540
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 75,863
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 783,610
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 772,394
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 772,394
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,216
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,637
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,823
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,814
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,614
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,614
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,423,556
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 894,910
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,029
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,029
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,953
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,953
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 619,532
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 619,532
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 264,396
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 528,646
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,678
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,678
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 510,236
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 215,652
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 215,652
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 164,600
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 24,952
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,232
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,800
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,732
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,732
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,706,343
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 334
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 937,836
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 699,304
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 46,074
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 10,785
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,092
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,918
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,364,768
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 282
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 445,288
D. Usług (účtová grupa 51) 320,571
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 501,000
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 361,860
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 126,365
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,775
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,686
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 74,681
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 74,681
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,720
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,540
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 341,575
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 928,192
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,132
O. Walutowe straty (563) 501
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 631
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,116
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 340,459
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 76,063
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 76,063
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 264,396
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17332036 TIN: 2020318377 Numer VAT: SK2020318377
 • Zarejestrowana siedziba: M - PROFEX, Donnerova 17, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava 17.06.1997
  Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava 841 05 06.11.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľudovít KOVÁČIK 3 400 € (50%) Donnerova 17 Bratislava
  Ing. Júlia Kováčiková 3 400 € (50%) Donnerova 17 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.11.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.11.2013
   14.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   16.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava
   15.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava
   22.07.1997Nové sidlo:
   Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.07.1997Zrušené sidlo:
   Nezabudkova 20 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   17.06.1997Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť so spotrebným tovarom, priemyselným tovarom a rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   výroba, servis a montáž svetelnej a nesvetelnej reklamy
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   16.06.1997Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam.
   2/ Služby občanom a organizáciám spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   24.10.1991Nové obchodné meno:
   M - PROFEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nezabudkova 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam.
   2/ Služby občanom a organizáciám spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia