Utwórz fakturę

ALTIS GROUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.05.2016
Basic information
Nazwa firmy ALTIS GROUP
Stan Zniszczono
PIN 17332087
TIN 2020351707
Data utworzenia 08 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALTIS GROUP
Znievska 21
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 918 €
Zysk -36 848 €
Kapitał 100 019 €
Kapitał własny 96 762 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262413708, 0268286682, 0268286683, 0903711328
Telefon(y) kom. +421903711328, 0903711328
Nr(y) faksu 0262413708
Date of updating data: 04.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 0
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -960
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 35,888
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -36,848
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 960
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 960
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 04.05.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 34,918
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 29,824
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,094
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 70,427
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 27,318
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,282
C. Usług (účtová grupa 51) 22,340
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 294
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,270
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,094
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,829
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -35,509
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -26,116
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 380
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 380
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -379
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -35,888
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -36,848
Date of updating data: 04.05.2016
Date of updating data: 04.05.2016
 • PIN :17332087 TIN: 2020351707
 • Zarejestrowana siedziba: ALTIS GROUP, Znievska 21, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 listopad 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.05.2016Zrušené obchodné meno:
   ALTIS GROUP spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Znievska 21 Bratislava
   05.05.1995Nové obchodné meno:
   ALTIS GROUP spol. s r.o.
   08.11.1991Nové sidlo:
   Znievska 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným