Utwórz fakturę

FARNA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.06.2016
Basic information
Nazwa firmy FARNA
PIN 17332389
TIN 2020838479
Numer VAT SK2020838479
Data utworzenia 29 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FARNA
Niklova 4346/0
92600
Sereď
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 550 €
Zysk -75 793 €
Kapitał 750 044 €
Kapitał własny -34 732 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0317711730
Date of updating data: 15.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 727,066
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 592,579
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 592,579
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 592,579
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 119,712
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 707
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 707
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,130
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 8,130
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,130
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 109,869
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,969
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 102,900
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,006
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 473
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 533
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,775
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 14,775
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 727,066
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -113,025
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 20,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 20,000
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -2,500
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -2,500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -54,732
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -54,732
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -75,793
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 840,091
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 840,091
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 820,824
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 820,824
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,729
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 208
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,030
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 300
Date of updating data: 15.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 21,550
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 21,550
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 6,775
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,775
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 96,181
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,299
D. Usług (účtová grupa 51) 11,979
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 578
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 428
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 150
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 53,871
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 53,871
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,454
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -74,631
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -32,503
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 202
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 202
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -202
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -74,833
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -75,793
Date of updating data: 15.06.2016
Date of updating data: 15.06.2016