Utwórz fakturę

ELHYCO ELHYCO GmbH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELHYCO ELHYCO GmbH
PIN 17332419
TIN 2020299127
Numer VAT SK2020299127
Data utworzenia 25 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELHYCO ELHYCO GmbH
Tabakova 1
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 283 899 €
Zysk 4 939 €
Kapitał 145 980 €
Kapitał własny 99 642 €
Dane kontaktowe
E-mail elhyco@elhyco.sk
Telefon(y) 0252922250, 0252961040, 0252922251
Nr(y) faksu 0252961044
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 157,402
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 145,825
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,760
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,624
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 157,402
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 104,581
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,294
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,294
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 13,251
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 17,133
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 59,964
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,939
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,821
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 36,787
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,278
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 11,285
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,733
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,491
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 11,059
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,975
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 283,899
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 282,616
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,283
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 277,454
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,235
C. Usług (účtová grupa 51) 90,714
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 175,090
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 964
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 775
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,676
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,445
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 184,667
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 19
X. Interesu dochód (662) 2
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 17
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 505
M. Koszty oprocentowania (562) 59
N. Walutowe straty (563) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 445
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -486
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,959
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,020
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 4,939
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17332419 TIN: 2020299127 Numer VAT: SK2020299127
 • Zarejestrowana siedziba: ELHYCO ELHYCO GmbH, Tabakova 1, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava 08.04.1998
  Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava 08.04.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vojtech Tóth 1 859 € (20%) Furdekova 14 Bratislava
  Ing. Peter Sadiv 1 859 € (20%) Tabaková 1 Bratislava
  Nay+Partner AG 5 577 € (60%) Chur 7000 Švajčiarsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružová dolina 6 Bratislava
   Nay+Partner AG Untere Plessurstrasse 52 Chur 7000 Švajčiarsko
   17.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružová dolina 6 Bratislava
   15.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružová dolina 6 Bratislava
   14.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Rajčianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružova dolina 16 Bratislava
   16.11.1998Nové sidlo:
   Tabakova 1 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Rajčianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružova dolina 16 Bratislava
   15.11.1998Zrušené sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava
   Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   08.04.1998Noví spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava
   Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava
   07.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Dana Gottwiesová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Viliam Somorovský Furdekova 14 Bratislava
   Eva Tóthova Furdekova 14 Bratislava
   Ing. Oleg Troščák Perníkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   11.04.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   10.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   02.08.1993Nové predmety činnosti:
   projektovo - inžinierska a konzultačná činnosť v elektrotechnike
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť s tovarom, na ktorý nie je potrebná zvláštna licencia, respektíve koncesia
   Noví spoločníci:
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   01.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie komplexných inžiniersko- projektových, konzultačných a s nimi spojených študijných a prieskumných prác vrátane zabezpečovania stavebných a technologických dodávok, predstavujúcich ucelený výrobný a obchodný program pre investičné celky v tuzemsku a v zahraničí, hlavne v oblasti
   hydrotechniky
   energetiky
   vodného hospodárstva
   ekológie
   poľnohospodárstva
   priemyselných odvetví
   rekreačných, kúpeľných a iných zariadení cestovného ruchu, vrátane zabezpečovania autorského dozoru
   poskytovanie technickej pomoci, informačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti výpočtovej techniky a programovania, systémov riadenia technologických procesov, uvádzania stavieb a zariadení do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy a zabehnutia výroby
   vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti v tuzemsku a zahraničí, v oblasti
   potravinárskej
   služieb pre obyvateľstvo vrátane remeselnej a opravárenskej činnosti
   cestovného ruchu
   verejného stravovania
   ďalšej činnosti, zameranej na kooperáciu a racionalizáciu práce v základných odboroch vlastnej výrobnej činnosti
   zabezpečovanie komponentov a súčiastkovej základne pre rekonštrukcie a modernizácie prevádzok a monitorovacie systémy
   plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo - Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jana Dobrá Bilíkova 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.10.1991Nové obchodné meno:
   ELHYCO spol. s r.o. ELHYCO GmbH (v jazyku nemeckom)
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie komplexných inžiniersko- projektových, konzultačných a s nimi spojených študijných a prieskumných prác vrátane zabezpečovania stavebných a technologických dodávok, predstavujúcich ucelený výrobný a obchodný program pre investičné celky v tuzemsku a v zahraničí, hlavne v oblasti
   hydrotechniky
   energetiky
   vodného hospodárstva
   ekológie
   poľnohospodárstva
   priemyselných odvetví
   rekreačných, kúpeľných a iných zariadení cestovného ruchu, vrátane zabezpečovania autorského dozoru
   poskytovanie technickej pomoci, informačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti výpočtovej techniky a programovania, systémov riadenia technologických procesov, uvádzania stavieb a zariadení do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy a zabehnutia výroby
   vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti v tuzemsku a zahraničí, v oblasti
   potravinárskej
   služieb pre obyvateľstvo vrátane remeselnej a opravárenskej činnosti
   cestovného ruchu
   verejného stravovania
   ďalšej činnosti, zameranej na kooperáciu a racionalizáciu práce v základných odboroch vlastnej výrobnej činnosti
   zabezpečovanie komponentov a súčiastkovej základne pre rekonštrukcie a modernizácie prevádzok a monitorovacie systémy
   plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo - Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jana Dobrá Bilíkova 30 Bratislava
   Dana Gottwiesová Sibírska 4 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Viliam Somorovský Furdekova 14 Bratislava
   Eva Tóthova Furdekova 14 Bratislava
   Ing. Oleg Troščák Perníkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia