Utwórz fakturę

NICE International - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.10.2016
Basic information
Nazwa firmy NICE International
Stan Zniszczono
PIN 17332524
TIN 2020845519
Data utworzenia 29 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NICE International
Špitálska 53
81101
Bratislava
Financial information
Zysk -1 142 €
Kapitał 1 004 €
Kapitał własny 852 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252921319
Date of updating data: 14.10.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,806
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 247
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,559
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,806
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,710
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 2,000
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -5,788
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,142
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,096
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,096
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 564
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 482
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,050
Date of updating data: 14.10.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 662
C. Usług (účtová grupa 51) 662
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -662
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -662
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -662
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,142
Date of updating data: 14.10.2016
Date of updating data: 14.10.2016
 • PIN :17332524 TIN: 2020845519
 • Zarejestrowana siedziba: NICE International, Špitálska 53, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 październik 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.10.2016Zrušené obchodné meno:
   NICE International s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava - Staré Mesto 811 01
   29.12.2012Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava - Staré Mesto 811 01
   15.12.2011Nové obchodné meno:
   NICE International s. r. o.
   29.10.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným