Utwórz fakturę

INBRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INBRA
PIN 17332907
TIN 2020318476
Numer VAT SK2020318476
Data utworzenia 30 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INBRA
Panenská 7
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 615 771 €
Zysk 462 €
Kapitał 157 853 €
Kapitał własny 70 520 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243420340, +421243630651
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 100,597
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,995
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,995
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,232
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 763
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 91,654
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 91,654
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 65
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 91,589
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,948
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,948
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 100,597
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,982
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,599
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,599
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 54,281
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 54,281
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 462
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,615
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 29,615
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 274
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 274
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,341
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,615,771
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,615,771
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,582,129
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,642
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,612,275
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,581,361
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,757
D. Usług (účtová grupa 51) 18,474
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 294
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,764
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,764
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,625
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,496
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -20,463
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 164
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 164
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -152
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,344
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 462
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17332907 TIN: 2020318476 Numer VAT: SK2020318476
 • Zarejestrowana siedziba: INBRA, Panenská 7, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Oldrich Holba Palisády 1 Bratislava 811 08 28.10.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Oldrich Holba 6 640 € (100%) Palisády 1 Bratislava 811 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.02.2013Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava-Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.02.2013Zrušené sidlo:
   Mlynské luhy 68 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Henrich Veselý Koprivnická 14/C Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Veselý Koprivnická 14/C Bratislava 841 02
   22.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Henrich Veselý Koprivnická 14/C Bratislava 841 02
   21.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   28.10.1998Nové sidlo:
   Mlynské luhy 68 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/, vrátane exportu a importu
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie leasingu
   prieskum trhu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem úpravy a zneškodňovania odpadov
   Noví spoločníci:
   Oldrich Holba Palisády 1 Bratislava 811 08
   Henrich Veselý Koprivnická 14/C Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Oldrich Holba Palisády 1 Bratislava 811 08
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   27.10.1998Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, export import, reexport surovín, polotovarov a tovarov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevárskej, stavebnej, strojárskej, elektrotechnickej a inej produkcie
   poskytovanie sprostredkovateľských a obstarávateľských služieb čsl. a zahraničných osôb
   konzultačná a poradenská činnosť
   zastupovanie zahraničných osôb
   vykonávanie leasingových operácií a s tým súvisiaci vývoz a dovoz
   Zrušeny spoločníci:
   Oldrich Holba Šoltésovej 13 Bratislava 811 08
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.03.1993Noví spoločníci:
   Oldrich Holba Šoltésovej 13 Bratislava 811 08
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   28.02.1993Zrušeny spoločníci:
   Oldrich Holba Šoltésovej 13 Bratislava 811 08
   Patrik Pašš Hríbova 9 Bratislava 821 05
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Viktor Meglič Slovenčeva 135 Ljubljana Slovinská republika
   30.10.1991Nové obchodné meno:
   INBRA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, export import, reexport surovín, polotovarov a tovarov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevárskej, stavebnej, strojárskej, elektrotechnickej a inej produkcie
   poskytovanie sprostredkovateľských a obstarávateľských služieb čsl. a zahraničných osôb
   konzultačná a poradenská činnosť
   zastupovanie zahraničných osôb
   vykonávanie leasingových operácií a s tým súvisiaci vývoz a dovoz
   Noví spoločníci:
   Oldrich Holba Šoltésovej 13 Bratislava 811 08
   Patrik Pašš Hríbova 9 Bratislava 821 05
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Viktor Meglič Slovenčeva 135 Ljubljana Slovinská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia