Utwórz fakturę

PORTIK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PORTIK
PIN 17333113
TIN 2020314406
Numer VAT SK2020314406
Data utworzenia 12 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PORTIK
Trnavská cesta 102
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 350 429 €
Zysk 1 749 €
Kapitał 166 196 €
Kapitał własny 16 828 €
Dane kontaktowe
E-mail portik@portik.sk
witryna internetowa http://www.portik.sk
Telefon(y) +421243292251
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 268,513
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 22,145
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 22,145
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,145
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 242,850
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 242,748
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 242,845
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242,845
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ -97
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 102
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 102
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,518
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,518
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 268,513
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,577
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 680
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 680
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,476
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,476
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,749
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,340
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 116
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 116
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 210,084
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 112,407
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,407
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 68,114
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 547
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,715
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,301
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,958
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,958
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,182
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,596
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 9,596
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 342,405
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 350,429
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 342,405
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,024
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 345,496
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,435
D. Usług (účtová grupa 51) 240,977
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 58,263
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 41,892
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,703
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,668
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,472
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,435
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,435
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,914
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,933
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 89,993
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,132
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,642
2. Pozostałe koszty (562A) 1,642
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 490
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,132
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,801
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,052
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,052
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,749
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015