Utwórz fakturę

Petrimex Trading - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Petrimex Trading
PIN 17333211
TIN 2020314285
Numer VAT SK2020314285
Data utworzenia 05 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Petrimex Trading
Miletičova 1
82108
Bratislava
Financial information
Zysk -8 438 €
Kapitał 17 760 €
Kapitał własny -56 291 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 9,574
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 9,574
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,574
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ -5,680
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 444,336
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -490,435
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,594
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,894
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -64,729
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 863
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -63,793
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,438
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,623
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 68,623
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 56,459
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,204
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 7,421
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,208
C. Usług (účtová grupa 51) 661
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,424
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,128
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -7,421
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,869
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 57
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 57
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -57
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -7,478
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -8,438
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17333211 TIN: 2020314285 Numer VAT: SK2020314285
 • Zarejestrowana siedziba: Petrimex Trading, Miletičova 1, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava 15.10.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Miloš Hrúzik 6 639 € (100%) Cyrilova 1 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.06.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   06.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Petrimex, a.s. IČO: 00 000 655 Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   15.10.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností nebytových priestorov vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom /obstarávanie služieb spojených s prenájomom/
   Noví spoločníci:
   Petrimex, a.s. IČO: 00 000 655 Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   14.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Petrimex, a. s. pre zahraničný obchod Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.06.1993Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   veľkoobchod s chemickými výrobkami vrátane jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   veľkoobchod so železným šrotom, odpadmi z plastov a gumy
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu
   factoring a forfaiting
   ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Petrimex, a. s. pre zahraničný obchod Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   29.06.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti je zahraničnoobchodná činnosť, predovšetkým dovoz a vývoz surovín a hotových výrobkov, poskytovanie know-how, servisných služieb vo väzbových a bártrových obchodoch, ako aj bežná obchodná činnosť, predovšetkým dovoz a vývoz surovín a hotových výrobkov vo vzťahu k ZSSR. Predmetom činnosti je ďalej poskytovanie poradenských a konzultačných služieb.
   Zrušeny spoločníci:
   Petrimex, úč. spoločnosť pre zahraničný obchod, V. Clementisa 10 Bratislava
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   05.11.1991Nové obchodné meno:
   Petrimex Trading, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti je zahraničnoobchodná činnosť, predovšetkým dovoz a vývoz surovín a hotových výrobkov, poskytovanie know-how, servisných služieb vo väzbových a bártrových obchodoch, ako aj bežná obchodná činnosť, predovšetkým dovoz a vývoz surovín a hotových výrobkov vo vzťahu k ZSSR. Predmetom činnosti je ďalej poskytovanie poradenských a konzultačných služieb.
   Noví spoločníci:
   Petrimex, úč. spoločnosť pre zahraničný obchod, V. Clementisa 10 Bratislava
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia