Utwórz fakturę

GRIF - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GRIF
PIN 17333296
TIN 2020351839
Numer VAT SK2020351839
Data utworzenia 13 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GRIF
Panónska cesta 21
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 575 229 €
Zysk -81 895 €
Kapitał 3 672 408 €
Kapitał własny 213 015 €
Dane kontaktowe
E-mail office@grif-grif.sk
Telefon(y) 0268201411, 0903139299, 0905602382, 0905934888, 0907754442, 0263834087, 0268201423
Telefon(y) kom. 0905602382, 0905934888
Nr(y) faksu 0263823174
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,562,627
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,198,680
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 7,207
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 7,207
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,191,473
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 595,366
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 753,424
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 37,683
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 805,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,349,966
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,127,470
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,072
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,122,398
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 191,754
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 106,708
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,708
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 85,002
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 44
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,742
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 27,036
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,706
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,981
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14,397
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -416
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,562,627
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131,120
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 225,719
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 225,720
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -1
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 22,572
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 22,572
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -35,276
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 391,468
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -426,744
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -81,895
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,424,988
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 56,221
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 20,258
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 4,092
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 31,871
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 14,460
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,959,038
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,442,561
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,442,561
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 84,995
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 24,163
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 46,271
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 354,228
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,820
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 62,826
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 62,826
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 332,443
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,519
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 6,519
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,529,082
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,575,229
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,368,446
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,160,636
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,150
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,997
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,612,189
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,150,712
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 637,244
D. Usług (účtová grupa 51) 185,116
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 490,855
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 363,380
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 124,890
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,585
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,113
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 64,743
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 64,743
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,816
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,543
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62,047
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -36,960
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 556,010
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 38,475
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 28,735
2. Pozostałe koszty (562A) 28,735
O. Walutowe straty (563) 21
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,719
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -38,475
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -75,435
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,460
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,580
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -81,895
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17333296 TIN: 2020351839 Numer VAT: SK2020351839
 • Zarejestrowana siedziba: GRIF, Panónska cesta 21, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Roman Jajcay Podkolibská 2168/6 Bratislava 831 01 13.11.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Roman Jajcay 225 720 € (100%) Podkolibská 2168/6 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.10.2013Nové obchodné meno:
   GRIF, spol. s r. o.
   07.10.2013Zrušené obchodné meno:
   GRIF, spoločnosť s ručením obmedzeným GRIF, spol. s r.o. (v skratke)
   13.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Karol Marko Pezinské Záhumenice 1519/52 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Marko Pezinské Záhumenice 1519/52 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 13.11.1991
   24.03.2006Noví spoločníci:
   Roman Jajcay Podkolibská 2168/6 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Jajcay Podkolibská 2168/6 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 13.11.1991
   23.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Roman Jajcay Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Jajcay Ostredská 30 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 13.11.1991
   04.12.2002Nové sidlo:
   Panónska cesta 21 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Roman Jajcay Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Jajcay Ostredská 30 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 13.11.1991
   Karol Marko Pezinské Záhumenice 1519/52 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 13.11.1991
   03.12.2002Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 5 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   21.06.2000Noví spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Pezinské Záhumenice 1519/52 Svätý Jur 900 21
   20.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   18.01.1999Nové predmety činnosti:
   oprava karosérií
   autoelektrikárske práce
   oprava a nabíjanie autobatérií
   lakovačské práce
   oprava a vyvažovanie pneumatík
   zváračské práce
   umývanie vozidiel
   odťahovacia služba
   Noví spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   17.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   30.06.1997Noví spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   29.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Roman Jajcaj Čiližská 6 Bratislava
   Karol Marko Jakubovského 73 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Jajcaj Čiližská 6 Bratislava 821 07
   Karol Marko Jakubovského 73 Bratislava 851 06
   28.03.1995Nové sidlo:
   Panónska cesta 5 Bratislava 851 04
   27.03.1995Zrušené sidlo:
   Budatínska 73 Bratislava
   27.08.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a autodoplnkov
   sprostredkovanie obchodu
   opravy motorových vozidiel
   čistenie vozidiel
   montáž autodoplnkov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo pre motoristov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Jajcaj Čiližská 6 Bratislava 821 07
   Karol Marko Jakubovského 73 Bratislava 851 06
   26.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Predaj, kúpa a sprostredkovateľská činnosť s novými ojazdenými osobnými a nákladnými automobilmi a motocyklami.
   2/ Predaj, kúpa a sprostredkovateľská činnosť s novými a použitými náhradnými dielmi na všetky druhy motorových vozidiel.
   3/ Vykonávanie všetkých druhov opráv motorových vozidiel, ako aj garančné opravy a opravy čelných skiel.
   4/ Čistenie karosérií a interiérov vozidiel, výmena mazadiel, nastavovanie motora a svetiel, dobíjanie autobatérií, štartovanie vozidiel.
   5/ Predaj, kúpa a montáž autodoplnkov.
   6/ Odborná poradenská služba pre motoristov.
   7/ Zahranično-obchodná činnosť spojená s predmetom činnosti spoločnosti v komoditách, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.11.1991Nové obchodné meno:
   GRIF, spoločnosť s ručením obmedzeným GRIF, spol. s r.o. (v skratke)
   Nové sidlo:
   Budatínska 73 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Predaj, kúpa a sprostredkovateľská činnosť s novými ojazdenými osobnými a nákladnými automobilmi a motocyklami.
   2/ Predaj, kúpa a sprostredkovateľská činnosť s novými a použitými náhradnými dielmi na všetky druhy motorových vozidiel.
   3/ Vykonávanie všetkých druhov opráv motorových vozidiel, ako aj garančné opravy a opravy čelných skiel.
   4/ Čistenie karosérií a interiérov vozidiel, výmena mazadiel, nastavovanie motora a svetiel, dobíjanie autobatérií, štartovanie vozidiel.
   5/ Predaj, kúpa a montáž autodoplnkov.
   6/ Odborná poradenská služba pre motoristov.
   7/ Zahranično-obchodná činnosť spojená s predmetom činnosti spoločnosti v komoditách, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov.
   Noví spoločníci:
   Roman Jajcaj Čiližská 6 Bratislava
   Karol Marko Jakubovského 73 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia