Utwórz fakturę

ERGONOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ERGONOM
PIN 17333415
TIN 2020806051
Data utworzenia 08 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ERGONOM
Oškerda 124
02332
Bratislava
Financial information
Zysk -638 €
Kapitał 33 857 €
Kapitał własny 17 921 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 31,866
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 31,866
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 334
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 334
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 32,200
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,764
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 66,388
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -48,466
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -158
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,436
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 14,436
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,436
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 83
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 83
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -83
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 75
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 75
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -75
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -158
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -638
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3929077.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17333415 TIN: 2020806051
 • Zarejestrowana siedziba: ERGONOM, Oškerda 124, 02332, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 listopad 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.09.2000Nové sidlo:
   124 Oškerda 023 32
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Svrček 125 Oškerda 023 32
   20.09.2000Zrušené sidlo:
   Björnsonova 12 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hulényi Bajzova 8 Bratislava
   06.10.1994Nové sidlo:
   Björnsonova 12 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   výroba nábytku /neremeselná/
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj nehnuteľnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hulényi Bajzova 8 Bratislava
   Thomas Bucher Steinhofrein 10, 6005 Luzern Švajčiarsko
   Elmar Fischer Aeschenstrasse 6295 Mosen Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Hulényi Bajzova 8 Bratislava
   05.10.1994Zrušené sidlo:
   Bajzova 8 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a obchod s výrobkami z kovu, osobitne kancelárskeho nábytku z ocele vrátane zahraničnoobchodnej činnosti s výnimkou takej zahraničnoobchodnej činnosti, ktorá vyžaduje osobitné povolenie
   poskytovanie služieb s tým spojených
   Zrušeny spoločníci:
   Thomas Bucher Steinhofrein 10, 6005 Luzern Švajčiarsko
   Elmar Fischer Aeschenstrasse 6295 Mosen Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.11.1991Nové obchodné meno:
   ERGONOM spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bajzova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   účasť na tuzemských a zahraničných podnikoch, osobitne na takých, ktoré sa zaoberajú menovanými obchodnými činnosťami
   výroba a obchod s výrobkami z kovu, osobitne kancelárskeho nábytku z ocele vrátane zahraničnoobchodnej činnosti s výnimkou takej zahraničnoobchodnej činnosti, ktorá vyžaduje osobitné povolenie
   poskytovanie služieb s tým spojených
   Noví spoločníci:
   Thomas Bucher Steinhofrein 10, 6005 Luzern Švajčiarsko
   Elmar Fischer Aeschenstrasse 6295 Mosen Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia