Utwórz fakturę

Compeko CS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Compeko CS
PIN 17333458
TIN 2020325417
Numer VAT SK2020325417
Data utworzenia 13 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Compeko CS
Rešetkova 9
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 974 €
Zysk -18 493 €
Kapitał 152 413 €
Kapitał własny -215 723 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243630776, 0244461707, 0905646327
Telefon(y) kom. 0905646327
Nr(y) faksu 0243630778
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 121,486
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 121,486
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 261
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,056
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,334
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 118
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,604
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 131,542
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -234,216
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 5,000
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -220,723
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,493
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 365,758
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 362,629
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,129
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 55
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 492
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,542
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,040
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 23,974
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 25
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 23,941
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 40,133
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 20
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,215
C. Usług (účtová grupa 51) 5,233
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,841
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,116
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 14,592
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,116
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -16,159
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 16,498
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 616
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 616
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -616
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -16,775
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,718
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -18,493
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17333458 TIN: 2020325417 Numer VAT: SK2020325417
 • Zarejestrowana siedziba: Compeko CS, Rešetkova 9, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Miloslav Dekánek SNP 309/53 Pezinok 902 01 11.01.2000
  Jana Dekánková SNP 309/53 Pezinok 902 01 01.02.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Miloslav Dekánek 1 000 € (20%) SNP 309/53 Pezinok 902 01
  Jana Dekánková 4 000 € (80%) SNP 309/53 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.02.2014Noví spoločníci:
   Jana Dekánková SNP 309/53 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Miloslav Dekánek SNP 309/53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.01.2000
   Jana Dekánková SNP 309/53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.02.2014
   10.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Jana Kukučková Za hradbami 30 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Miloslav Dekánek SNP 309/53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.01.2000
   26.02.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   13.10.2007Nové obchodné meno:
   Compeko CS, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Jana Kukučková Za hradbami 30 Pezinok 902 01
   12.10.2007Zrušené obchodné meno:
   COMPEKO CS, spoločnosť s ručením obmedzeným COMPEKO CS, spol. s r.o. (skrátený názov)
   29.12.2005Noví spoločníci:
   RNDr. Miloslav Dekánek SNP 309/53 Pezinok 902 01
   28.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Kováč Žitná 7719/3 Bratislava - Rača
   18.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Kováč Žitná 7719/3 Bratislava - Rača
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Miloslav Dekánek SNP 309/53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.01.2000
   17.11.2003Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Miloslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Miloslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   09.05.2000Nové sidlo:
   Rešetkova 9 Bratislava 831 03
   08.05.2000Zrušené sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   11.01.2000Noví spoločníci:
   RNDr. Miloslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Miloslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   10.01.2000Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Miroslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.11.1993Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   10.11.1993Zrušené sidlo:
   Šumavská 38 Bratislava
   17.11.1992Noví spoločníci:
   RNDr. Miroslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   16.11.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Belanová Šalviová 28 Bratislava
   RNDr. Miroslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   RNDr. Pavol Hetényi Novomestského 23 Nitra
   Ing. Beáta Holanová Šalviová 32 Bratislava
   13.11.1991Nové obchodné meno:
   COMPEKO CS, spoločnosť s ručením obmedzeným COMPEKO CS, spol. s r.o. (skrátený názov)
   Nové sidlo:
   Šumavská 38 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   tvorba, kúpa a predaj software
   kúpa a predaj výrobkov
   montážna, poradenská a školiaca činnosť
   služby súvisiace s dodávkou hardware a software
   sprostredkovacia a obstarávacia činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Belanová Šalviová 28 Bratislava
   RNDr. Miroslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   RNDr. Pavol Hetényi Novomestského 23 Nitra
   Ing. Beáta Holanová Šalviová 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia