Utwórz fakturę

PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP
PIN 17333504
TIN 2020845640
Numer VAT SK2020845640
Data utworzenia 09 październik 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP
Mliekarenská 8
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 401 €
Zysk 1 664 €
Kapitał 24 795 €
Kapitał własny -16 737 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421253416361, +421244459190
Telefon(y) kom. +421903763017, +421903776678
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,733
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,681
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,303
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,537
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 26,733
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,652
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,660
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,040
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -9,016
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,664
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,385
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 30,714
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -2,648
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 21,517
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,352
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,493
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 671
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 26,401
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 26,401
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 23,586
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 968
C. Usług (účtová grupa 51) 4,076
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 16,315
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,029
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 198
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,815
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 21,357
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 671
M. Koszty oprocentowania (562) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 670
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -671
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,144
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,664
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17333504 TIN: 2020845640 Numer VAT: SK2020845640
 • Zarejestrowana siedziba: PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP, Mliekarenská 8, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Peter Gabriška predseda 332 Reca 925 26 01.05.2003
  Lenka Gabrišková podpredseda 332 Reca 925 26 11.11.2009
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.06.2010Nové sidlo:
   Mliekarenská 8 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Gabriška - predseda družstva 332 Reca 925 26 Vznik funkcie: 01.05.2003
   Lenka Gabrišková - podpredseda predstavenstva 332 Reca 925 26 Vznik funkcie: 11.11.2009
   21.06.2010Zrušené sidlo:
   Račianska 69 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ignác Stančík - predseda Nejedlého 7 Bratislava
   Mgr. Peter Gabriška - podpredseda 332 Reca
   12.06.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Ignác Stančík - predseda Nejedlého 7 Bratislava
   Mgr. Peter Gabriška - podpredseda 332 Reca
   11.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Borba H.Meličkovej 1 Bratislava
   Ing. Rozália Ivančová Clementisova 26 Bernolákovo
   Dr. Otto Mocman - predseda F.Kráľa 16 Bratislava
   Pavol Palko Prostejovská 1 Prešov
   Mgr. Stanislav Vanek - podpredseda Šoltésovej 5 Bratislava
   19.08.1994Nové sidlo:
   Račianska 69 Bratislava 831 02
   18.08.1994Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   17.03.1993Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nové predmety činnosti:
   výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v oblasti BOZP
   poradenská činnosť k riešeniu technických a organizačných otázok BOZP
   vydavateľská činnosť neperiodickej tlače
   posudzovanie stavu objektov, strojov a zariadení z hľadiska BOZP a vydávanie odborných stanovísk, s výnimkou vydávania posudkov v zmysle zákona o znalcoch a tlmočníkoch
   meranie škodlivých faktorov pracovného prostredia
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   16.03.1993Zrušené sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie a zabezpečovanie služieb zameraných na prevenciu BOZP, najmä:
   výchovy, vzdelávania a propagácie BOZP
   poradenstva k riešeniu technických, organizačných, právnych a iných otázok BOZP
   vydavateľskej činnosti neperiodickej tlače BOZP
   revíznej činnosti technických zariadení
   merania škodlivých faktorov pracovného prostredia
   obchodnej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.10.1991Nové obchodné meno:
   PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP
   Nové sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie a zabezpečovanie služieb zameraných na prevenciu BOZP, najmä:
   výchovy, vzdelávania a propagácie BOZP
   poradenstva k riešeniu technických, organizačných, právnych a iných otázok BOZP
   vydavateľskej činnosti neperiodickej tlače BOZP
   revíznej činnosti technických zariadení
   merania škodlivých faktorov pracovného prostredia
   obchodnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Borba H.Meličkovej 1 Bratislava
   Ing. Rozália Ivančová Clementisova 26 Bernolákovo
   Dr. Otto Mocman - predseda F.Kráľa 16 Bratislava
   Pavol Palko Prostejovská 1 Prešov
   Mgr. Stanislav Vanek - podpredseda Šoltésovej 5 Bratislava