Utwórz fakturę

IF - 2000 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IF - 2000
PIN 17333539
TIN 2020318553
Numer VAT SK2020318553
Data utworzenia 22 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IF - 2000
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 933 233 €
Zysk 7 070 €
Kapitał 830 605 €
Kapitał własny 160 213 €
Dane kontaktowe
E-mail metalit@micronet.sk
Telefon(y) 0253416014
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 850,904
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 202,096
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 202,096
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 181,951
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,145
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 643,198
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 23,115
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 23,115
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 156,354
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 106,237
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,237
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46,578
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,539
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 463,729
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 60,042
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 403,687
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,610
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 15
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 625
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4,970
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 850,904
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 120,282
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,298
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,298
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 101,275
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 101,275
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,070
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 730,622
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 538
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 538
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 728,394
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 720,961
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 720,961
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,047
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,262
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,124
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,690
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,690
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 893,521
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 933,233
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 893,521
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 39,333
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 379
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 918,079
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 180,494
D. Usług (účtová grupa 51) 603,419
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 35,243
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 25,134
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,645
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,464
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 322
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 40,665
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 40,665
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 20,667
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 23,321
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,948
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,154
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 109,608
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 31
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 31
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,087
O. Walutowe straty (563) 10
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,077
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,056
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,098
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,028
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,028
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,070
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17333539 TIN: 2020318553 Numer VAT: SK2020318553
 • Zarejestrowana siedziba: IF - 2000, Stará Prievozská 2, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Evžen Hečko Svatoslavova 355/8 Praha 140 00 Česká republika 19.01.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Evžen Hečko 3 320 € (50%) Svatoslavova 355/8 Praha 140 00 Česká republika
  Ing. arch. Natália Horváthová 3 320 € (50%) Grösslingova 49 Bratislava 811 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.06.2015Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Evžen Hečko Svatoslavova 355/8 Praha 140 00 Česká republika
   Ing. arch. Natália Horváthová Grösslingova 49 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Evžen Hečko Svatoslavova 355/8 Praha 140 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.01.1999
   11.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   10.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. arch. Natália Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   09.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Richard Hečko kpt. Jána Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   19.01.1999Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Richard Hečko kpt. Jána Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   18.01.1999Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   Zrušeny spoločníci:
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01
   29.04.1994Noví spoločníci:
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   28.04.1994Zrušeny spoločníci:
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   11.03.1993Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   Noví spoločníci:
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01
   10.03.1993Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   b/Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských expertíznych, koordinačných, a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby v ČSFR pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien úverov a využivania hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane investorskej a investičnej činnosti.
   c/Poskytovanie sekretárskych služieb, vrátane priestorového, počítačového, administratívneho vybavenia, výcvik a zaškolenie pracovníkov, organizovanie kurzov a školení.
   d/Výkon funkcie zakladateľa a správcu investičného privatizačného fondu podľa Zák.č. 92/91 Zb. a príslušných právnych predpisov. Túto činnosť bude spoločnosť vykonávať po udelení súhlasu Ministerstva pre správu národného majetku a jeho privatizáciu Slovenskej Republiky.
   e/Všetky činnosti spojené s predmetom vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, pokiaľ nie je ich výkon viazaný na oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Dekan 51 Bašovce
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Jozef Kabár Ostrov 252 Ostrov
   Milan Kralovič Lubovnianska 14 Bratislava
   Miroslav Krištovčák Súmračná 18 Bratislava
   Ingrid Murínová Hviezdoslavova 3 Bratislava
   Pavel Nemček Hviezdoslavova 3 Bratislava
   Ivan Olšina Púpavova 51 Bratislava
   Vladimír Šikura Medveďovej 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.11.1991Nové obchodné meno:
   IF - 2000 spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   b/Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských expertíznych, koordinačných, a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby v ČSFR pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien úverov a využivania hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane investorskej a investičnej činnosti.
   c/Poskytovanie sekretárskych služieb, vrátane priestorového, počítačového, administratívneho vybavenia, výcvik a zaškolenie pracovníkov, organizovanie kurzov a školení.
   d/Výkon funkcie zakladateľa a správcu investičného privatizačného fondu podľa Zák.č. 92/91 Zb. a príslušných právnych predpisov. Túto činnosť bude spoločnosť vykonávať po udelení súhlasu Ministerstva pre správu národného majetku a jeho privatizáciu Slovenskej Republiky.
   e/Všetky činnosti spojené s predmetom vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, pokiaľ nie je ich výkon viazaný na oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   Noví spoločníci:
   Vladimír Dekan 51 Bašovce
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Jozef Kabár Ostrov 252 Ostrov
   Milan Kralovič Lubovnianska 14 Bratislava
   Miroslav Krištovčák Súmračná 18 Bratislava
   Ingrid Murínová Hviezdoslavova 3 Bratislava
   Pavel Nemček Hviezdoslavova 3 Bratislava
   Ivan Olšina Púpavova 51 Bratislava
   Vladimír Šikura Medveďovej 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia