Utwórz fakturę

ZOTT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Nazwa firmy ZOTT
PIN 17333628
TIN 2020302361
Numer VAT SK2020302361
Data utworzenia 07 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZOTT
Einsteinova 11
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 399 571 €
Zysk 290 411 €
Kapitał 2 357 489 €
Kapitał własny 1 507 848 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903718042, +421903991845, +421903991846, +421903991847, +421903991848
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,674,072
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 46,462
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 698
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 698
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 45,764
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 45,764
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 0
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,616,783
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 328,969
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,683
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 315,286
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 69,468
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 69,468
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,290,601
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,279,525
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,279,525
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,076
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 927,745
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,300
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 923,445
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,827
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 194
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,633
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,674,072
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,041,248
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,743,534
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,743,534
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 290,411
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 632,824
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 44,903
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 34,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,866
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 37
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 6,324
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 6,324
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 340,789
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 134,291
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 134,291
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 32,058
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,063
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 158,377
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 240,808
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,994
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 235,814
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,369,018
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,399,571
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 13,002,831
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 366,187
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,553
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,015,640
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,522,111
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 126,332
D. Usług (účtová grupa 51) 2,723,705
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 565,870
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 456,194
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 102,294
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,382
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 995
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,155
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,155
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 51,825
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,647
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 383,931
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 996,870
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 825
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 250
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 250
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 575
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,865
O. Walutowe straty (563) 3,858
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,007
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,040
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 378,891
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 88,480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 151,418
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -62,938
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 290,411
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016
 • PIN :17333628 TIN: 2020302361 Numer VAT: SK2020302361
 • Zarejestrowana siedziba: ZOTT, Einsteinova 11, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Josef Zimmermann Asternweg 11 Mertingen 866 90 SRN 01.12.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zott Holding GmbH 5 643 € (85%) Mertingen 866 90 SRN
  ZOTT SE & Co.KG 996 € (15%) Mertingen 866 90 SRN
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.05.2016Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   01.08.2015Nové sidlo:
   Einsteinova 11 Bratislava 851 01
   24.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Andre Jean Claude Hardy Rue de la Trinite 11 Laval 530 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 09.03.2015
   16.10.2012Noví spoločníci:
   ZOTT SE & Co.KG Dr. Steichele Strasse 4 Mertingen 866 90 SRN
   12.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Josef Zimmermann Asternweg 11 Mertingen 866 90 SRN Vznik funkcie: 01.12.2006
   09.01.2007Noví spoločníci:
   Zott Holding GmbH Dr. Steichele Strasse 4 Mertingen 866 90 SRN
   24.07.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.04.1993Nové obchodné meno:
   ZOTT s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru, baleného trvanlivého potravinárskeho tovaru v spotrebiteľskom balení
   prieskum trhu
   07.11.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným