Utwórz fakturę

ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.08.2015
Basic information
Nazwa firmy ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/
PIN 17333920
TIN 2020335504
Numer VAT SK2020335504
Data utworzenia 22 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/
Račianska 109/a
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 077 589 €
Zysk 239 398 €
Kapitał 414 417 €
Kapitał własny 178 357 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244250609, 0244255984, 0244461369, 0903458598
Telefon(y) kom. 0903458598
Nr(y) faksu 0244255984
Date of updating data: 26.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 661,809
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 61,002
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 61,002
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 61,002
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 478,827
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 222,612
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 115
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 222,497
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,053
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,754
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,754
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,299
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 249,162
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,182
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 247,980
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 121,980
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 121,980
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 661,809
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 266,274
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,191
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,191
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 18,045
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 64,147
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -46,102
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 239,398
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 395,535
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,671
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 17,644
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 27
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 377,470
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 150,300
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150,300
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 44,420
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,267
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,829
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,420
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 92,234
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 394
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 394
Date of updating data: 26.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,077,589
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,077,589
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 388,333
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 689,256
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 767,141
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 323,308
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,009
D. Usług (účtová grupa 51) 247,275
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 129,018
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 92,741
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,255
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,022
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 673
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 44,652
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 44,652
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,206
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 310,448
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 488,997
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 17
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 17
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,726
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,253
2. Pozostałe koszty (562A) 2,253
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 473
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,709
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 307,739
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 68,341
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 68,341
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 239,398
Date of updating data: 26.08.2015
Date of updating data: 26.08.2015
 • PIN :17333920 TIN: 2020335504 Numer VAT: SK2020335504
 • Zarejestrowana siedziba: ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/, Račianska 109/a, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Bohumil Janušek Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03 01.10.2010
  Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob 900 26 24.07.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Bohumil Janušek 3 320 € (50%) Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03
  Miroslav Demitrovič 3 320 € (50%) Slovenský Grob
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Bohumil Janušek Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob
   Bohumil Janušek Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob
   Bohumil Janušek Vajnorská 61 Bratislava
   19.01.1993Nové predmety činnosti:
   Informačná-poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektorinštalácie.
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/.
   Montáž, opravy a údržba elektroinštalácií v zmysle oprávnenia.
   Nákup a predaj elektroinštalačného materiálu.
   18.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Stavebná činnosť zahŕňajúca murárske, stolárske, klampiarske, kúrenárske, vzduchotechnické, izolačné, inštalatérske, elektroinštalačné, zámočnícke, zváračské práce /tzv. stavba na kľúč/ dodávané priamo alebo sprostredkovane v zmysle platných predpisov.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektroinštalačného a elektrotechnického materiálu.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselného, spotrebného, stavebného, potravinárskeho tovaru.
   Dopravná činnosť pre vlastné potreby.
   Prevádzkovanie reštauračných, obchodných a stravovacích zariadení.
   Bezpečnostná strážna a ochranná činnosť.
   Výroba a obchodná činnosť v oblastiach: - drevovýroba - kovovýroba
   13.05.1992Nové sidlo:
   Račianska 109/a Bratislava 831 02
   12.05.1992Zrušené sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava
   22.11.1991Nové obchodné meno:
   ELEKTROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným ELEKTROSPOL spol. s r. o. /skrátený názov/
   Nové sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Stavebná činnosť zahŕňajúca murárske, stolárske, klampiarske, kúrenárske, vzduchotechnické, izolačné, inštalatérske, elektroinštalačné, zámočnícke, zváračské práce /tzv. stavba na kľúč/ dodávané priamo alebo sprostredkovane v zmysle platných predpisov.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektroinštalačného a elektrotechnického materiálu.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselného, spotrebného, stavebného, potravinárskeho tovaru.
   Dopravná činnosť pre vlastné potreby.
   Prevádzkovanie reštauračných, obchodných a stravovacích zariadení.
   Bezpečnostná strážna a ochranná činnosť.
   Výroba a obchodná činnosť v oblastiach: - drevovýroba - kovovýroba
   Noví spoločníci:
   Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob
   Bohumil Janušek Vajnorská 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia