Utwórz fakturę

DUSPAMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DUSPAMA
PIN 17334004
TIN 2020344733
Numer VAT SK2020344733
Data utworzenia 02 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DUSPAMA
Nejedlého 69
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 194 458 €
Zysk 2 364 €
Kapitał 305 341 €
Kapitał własny 96 230 €
Dane kontaktowe
E-mail duspama@mail.t-com.sk
Telefon(y) +421264365468
Telefon(y) kom. +421903965320, +421904009362, +421903768451
Nr(y) faksu 0264366902
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 296,144
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 235,069
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 235,069
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 95,263
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 139,806
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 59,911
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 28,329
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 5,777
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,777
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 22,552
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,423
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 22,413
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,413
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,159
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,942
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,217
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,164
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,164
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 296,144
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 98,595
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,280
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,280
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,320
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 79,631
2. Inne fundusze (427, 42X) 79,631
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,364
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 197,549
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 157,550
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 50
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 157,500
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 39,999
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 88
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,461
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,062
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,214
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,174
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 194,458
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 194,458
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 194,458
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 182,222
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,411
D. Usług (účtová grupa 51) 5,198
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 161,770
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 122,471
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 37,908
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,391
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,534
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,738
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,738
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,571
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,236
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 185,849
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,874
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,750
2. Pozostałe koszty (562A) 8,750
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,124
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,872
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,364
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,364
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17334004 TIN: 2020344733 Numer VAT: SK2020344733
 • Zarejestrowana siedziba: DUSPAMA, Nejedlého 69, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladimír Holúbek Hollého 2063/25/A Stupava 900 31 12.06.1996
  Ing. Emília Chudá Kosatcova 20 Bratislava 23.08.1999
  Ing. Marián Chudý Studenohorská 16 Bratislava 841 03 12.12.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vladimír Holúbek 3 320 € (25%) Hollého 2063/25/A Stupava 900 31
  Ing. Emília Chudá 6 640 € (50%) Kosatcova 20 Bratislava
  Ing. Marián Chudý 3 320 € (25%) Studenohorská 16 Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Chudý Studenohorská 16 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.12.2014
   13.08.2011Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   08.02.2011Nové sidlo:
   Nejedlého 69 Bratislava 841 02
   07.02.2011Zrušené sidlo:
   Furmanská 2 Bratislava 841 03
   17.09.2009Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
   Zrušeny spoločníci:
   Mestská časť Lamač IČO: 00 603 414 Malokarpatské námestie 9 Bratislava 841 03
   07.07.2009Noví spoločníci:
   Vladimír Holúbek Hollého 2063/25/A Stupava 900 31
   Mestská časť Lamač IČO: 00 603 414 Malokarpatské námestie 9 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Holúbek Hollého 2063/25/A Stupava 900 31 Vznik funkcie: 12.06.1996
   06.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Mestská časť Lamač IČO: 00 603 414 Heyrovského 2 Bratislava
   Vladimír Holúbek Mariánska 551/69 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Holúbek Mariánska 551/69 Stupava
   23.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Chudá Kosatcova 20 Bratislava
   22.08.1999Zrušeny predmety činnosti:
   organizačno technické zabezpečovanie prednáškových, kultúrnych a spoločenských podujatí
   plynoinštalatérstvo
   elektroinštalatérstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Chudá Kosatcová 20 Bratislava
   Ing. Marián Chudý Kosatcova 20 Bratislava
   20.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marián Chudý Studenohorská 16 Bratislava
   Mestská časť Lamač IČO: 00 603 414 Heyrovského 2 Bratislava
   Vladimír Holúbek Mariánska 551/69 Stupava
   19.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Mestská časť Lamač IČO: 00 603 414 Heyrovského 2 Bratislava
   Vladimír Holúbek Mariánska 551/69 Stupava
   Ing. Marián Chudý Kosatcova 20 Bratislava
   08.09.1997Nové predmety činnosti:
   murárstvo
   obkladačské práce
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúrenárske práce
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská, konzultačná a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   organizačno technické zabezpečovanie prednáškových, kultúrnych a spoločenských podujatí
   výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
   Noví spoločníci:
   Ing. Emília Chudá Kosatcova 20 Bratislava
   Mestská časť Lamač IČO: 00 603 414 Heyrovského 2 Bratislava
   Vladimír Holúbek Mariánska 551/69 Stupava
   Ing. Marián Chudý Kosatcova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Chudý Kosatcova 20 Bratislava
   07.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Chudá Kosatcová 20 Bratislava
   12.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Emília Chudá Kosatcová 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Holúbek Mariánska 551/69 Stupava
   11.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Chudá Kosatcová 20 Bratislava
   Ing. František Janík Borská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Jajcaj Slovinec 35 Bratislava
   Ing. František Janík Borská 3 Bratislava
   12.08.1994Nové sidlo:
   Furmanská 2 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   čistenie komunikácií, verejných priestranstiev, upratovačské práce
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   realitná agentúra
   prenájom pracovných strojov, zariadení a nástrojov na výkon verejno - prospešných služieb
   vodoinštalatérstvo
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   plynoinštalatérstvo
   elektroinštalatérstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emília Chudá Kosatcová 20 Bratislava
   Ing. Jaroslav Jajcaj Slovinec 35 Bratislava
   Ing. František Janík Borská 3 Bratislava
   11.08.1994Zrušené sidlo:
   K. Adlera 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.12.1991Nové obchodné meno:
   DUSPAMA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   K. Adlera 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie činností spojených so správou domového, bytového, energetického a pozemkového fondu podľa objednávky správcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Emília Chudá Kosatcová 20 Bratislava
   Ing. František Janík Borská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia