Utwórz fakturę

KOVIP G & A - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KOVIP G & A
PIN 17334063
TIN 2020318575
Numer VAT SK2020318575
Data utworzenia 01 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOVIP G & A
Vajnorská 106
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 202 936 €
Zysk -5 528 €
Kapitał 55 736 €
Kapitał własny 33 067 €
Dane kontaktowe
E-mail adamik@kovip.sk
Telefon(y) 0244454467, 0905963729
Telefon(y) kom. 0905963729
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 8,873
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 8,873
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,873
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,354
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 27,549
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 174
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,151
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 57,227
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,540
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 935
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 25,494
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,528
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,687
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 5,359
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 18,788
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,877
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,018
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,199
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,694
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,540
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 202,936
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 202,931
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 206,406
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 64,084
C. Usług (účtová grupa 51) 57,669
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 78,731
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,135
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,228
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,559
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,470
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 81,178
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,099
M. Koszty oprocentowania (562) 754
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 345
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,097
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -4,567
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -5,528
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17334063 TIN: 2020318575 Numer VAT: SK2020318575
 • Zarejestrowana siedziba: KOVIP G & A, Vajnorská 106, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Galandák Kalinčiakova 27 Senec 903 01 01.12.1991
  Štefan Adamík Kalinčiakova 27 Senec 903 01 15.02.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Galandák 3 319 € (50%) Kalinčiakova 27 Senec 903 01
  Štefan Adamík 3 319 € (50%) Kalinčiakova 27 Senec 903 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.10.2005Noví spoločníci:
   Jozef Galandák Kalinčiakova 27 Senec 903 01
   Štefan Adamík Nádražná 60 Cífer 919 43
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Galandák Kalinčiakova 27 Senec 903 01 Vznik funkcie: 01.12.1991
   27.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Štefan Adamík Nádražná 60 Cífer
   Jozef Galandák Nám. padlých hrdinov 106 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Galandák
   18.03.1999Nové sidlo:
   Vajnorská 106 Bratislava 831 03
   17.03.1999Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   KOVIP G & A spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zámočnícke, klampiarenské, vodoinštalatérske a kúrenárske práce
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Adamík
   Jozef Galandák
   14.02.1993Zrušené obchodné meno:
   KOVIP 6 & A spol. s r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie stavebných, inštalačných, zámočníckych, klampiarskych a montážnych prác v dodavateľsko - investorskej oblasti
   výroba a sprostredkovateľská činnosť v súvislosti s predmetom činnosti pod bodom 1
   obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.12.1991Nové obchodné meno:
   KOVIP 6 & A spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie stavebných, inštalačných, zámočníckych, klampiarskych a montážnych prác v dodavateľsko - investorskej oblasti
   výroba a sprostredkovateľská činnosť v súvislosti s predmetom činnosti pod bodom 1
   obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   Noví spoločníci:
   Štefan Adamík Nádražná 60 Cífer
   Jozef Galandák Nám. padlých hrdinov 106 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia