Utwórz fakturę

PRESSKAM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRESSKAM
PIN 17334080
TIN 2020343017
Numer VAT SK2020343017
Data utworzenia 21 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRESSKAM
Vápenka 4
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 714 212 €
Zysk 147 840 €
Kapitał 2 881 144 €
Kapitał własny 2 209 126 €
Dane kontaktowe
E-mail ast@presskam.sk
Telefon(y) 0264530150, 0264369600
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,908,771
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,909,660
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,909,660
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 785,705
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,127,307
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ -3,352
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 196,018
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,254
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,254
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 164,583
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 163,120
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,325
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,795
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,463
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,181
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22,912
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,269
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 803,093
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 897
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 802,196
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,908,771
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 356,966
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 90,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 90,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 614,742
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 365,309
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 365,309
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 900,223
2. Inne fundusze (427, 42X) 900,223
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,761,148
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,094,850
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,855,998
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 147,840
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,547,899
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,722
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 18,722
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,283,918
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 702,509
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,908
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 697,601
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,455,200
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,624
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,893
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,778
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,914
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,259
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,259
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 240,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,906
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,906
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 647,479
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 714,212
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,701
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 645,778
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 63,201
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,532
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 562,640
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 74,357
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 20,286
D. Usług (účtová grupa 51) 127,060
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 89,162
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 63,529
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 23,594
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,039
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 27,063
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 81,306
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 84,638
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -3,332
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 48,484
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -51,250
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 146,172
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 151,572
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 425,776
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 853
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 853
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -852
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 150,720
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 147,840
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17334080 TIN: 2020343017 Numer VAT: SK2020343017
 • Zarejestrowana siedziba: PRESSKAM, Vápenka 4, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Viliam Liedl Štefana Králika 9 Bratislava 841 07 21.02.2000
  Ing. Michal Borguľa Chorvátska 2 Bratislava 811 08 23.07.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Viliam Liedl 45 000 € (50%) Štefana Králika 9 Bratislava 841 07
  SLOVUNIT a. s. 45 000 € (50%) Bratislava 811 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.10.2013Noví spoločníci:
   SLOVUNIT a. s. Špitálska 27 Bratislava 811 08
   09.10.2013Zrušeny spoločníci:
   SLOVUNIT s.r.o. Špitálska 27 Bratislava 811 08
   27.07.2012Noví spoločníci:
   SLOVUNIT s.r.o. Špitálska 27 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Borguľa Chorvátska 2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 23.07.2012
   26.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Marián Haruštiak Bleduľova 4 Bratislava 841 07
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Haruštiak Bleduľova 4 Bratislava 841 07
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   25.05.2011Noví spoločníci:
   Marián Haruštiak Bleduľova 4 Bratislava 841 07
   05.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Chudoba Chotárna 20 Bratislava 851 10
   13.12.2007Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chudoba Chotárna 20 Bratislava 851 10
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Haruštiak Bleduľova 4 Bratislava 841 07
   12.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Marián Haruštiak J. Poničana 5 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   16.06.2006Nové predmety činnosti:
   usporiadanie výstav, veľtrhov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   nákup a predaj jazdených motorových vozidiel a náhradných dielov
   16.03.2006Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj motorových vozidiel
   umývanie motorových vozidiel
   čistenie motorových vozidiel
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie motorových vozidiel
   28.12.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   27.12.2005Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   26.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   25.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   20.04.2000Noví spoločníci:
   Viliam Liedl Štefana Králika 9 Bratislava 841 07
   Marián Haruštiak J. Poničana 5 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   19.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   Viliam Liedl Štefana Králika 9 Bratislava 841 07
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   21.02.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Viliam Liedl Štefana Králika 9 Bratislava 841 07
   20.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Liedl J. Smreka 26 Bratislava
   19.11.1997Noví spoločníci:
   Viliam Liedl Štefana Králika 9 Bratislava 841 07
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Viliam Liedl J. Smreka 26 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   18.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Fedinova 10/96 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Fedinova 10/96 Bratislava
   21.04.1994Nové predmety činnosti:
   technická údržba komunikácií
   sadové úpravy
   výroba lisárskeho náradia a výliskov z ko vu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj / obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením /
   údržba a oprava motorových vozidiel
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Fedinova 10/96 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Fedinova 10/96 Bratislava
   20.04.1994Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj lisárskeho náriadia a výliskov
   obchodná činnosť doma a v zahraničí
   výrobno-technické služby pre obyvateľstvo a organizácie
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.11.1991Nové obchodné meno:
   PRESSKAM s r.o.
   Nové sidlo:
   Vápenka 4 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj lisárskeho náriadia a výliskov
   obchodná činnosť doma a v zahraničí
   výrobno-technické služby pre obyvateľstvo a organizácie
   Noví spoločníci:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia