Utwórz fakturę

Wolf Slovenská republika - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Wolf Slovenská republika
PIN 17334128
TIN 2020326869
Numer VAT SK2020326869
Data utworzenia 11 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Wolf Slovenská republika
Galvaniho 7
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 010 795 €
Zysk -408 232 €
Kapitał 1 077 353 €
Kapitał własny 666 644 €
Dane kontaktowe
E-mail info@wolfsr.sk
witryna internetowa http://www.wolfsr.sk
Telefon(y) +421248200802
Nr(y) faksu 0248200822
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,182,738
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 132,373
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 132,373
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 132,373
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,031,929
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 35,209
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 855
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 34,354
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 142,795
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 142,795
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 687,405
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 685,008
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,509
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 659,499
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,397
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 166,520
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,557
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 162,963
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,436
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 18,204
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 232
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,182,738
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 258,413
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,930
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,930
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,693
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,693
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 648,022
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 648,022
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -408,232
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 924,145
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 73,605
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 68,508
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,097
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 825,334
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 719,809
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 607,861
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 111,948
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 26,381
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,845
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,090
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,209
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 24,948
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 24,398
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 550
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 258
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 180
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 180
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,912,107
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,010,795
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,791,438
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 120,669
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,994
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88,694
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,435,912
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,187,136
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 75,387
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -678
D. Usług (účtová grupa 51) 462,260
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 565,965
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 412,355
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 139,075
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,535
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,435
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 46,534
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 46,534
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 71,723
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,150
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -425,117
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 188,002
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,386
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,378
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,378
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,794
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,294
2. Pozostałe koszty (562A) 2,294
O. Walutowe straty (563) 254
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,246
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,408
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -429,525
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -21,293
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,890
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -24,183
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -408,232
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :17334128 TIN: 2020326869 Numer VAT: SK2020326869
 • Zarejestrowana siedziba: Wolf Slovenská republika, Galvaniho 7, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ramon Haás Lúčna 2164/21 Modra 900 01 11.12.1991
  Ing. Ivo Klinka Lúčna 2310/19 Modra 900 01 08.06.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ramon Haás 10 192 € (60.2%) Lúčna 2164/21 Modra 900 01
  Ing. Ivo Klinka 6 738 € (39.8%) Lúčna 2310/19 Modra 900 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.06.2015Noví spoločníci:
   Ing. Ivo Klinka Lúčna 2310/19 Modra 900 01
   Ing. Ramon Haás Lúčna 2164/21 Modra 900 01
   22.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Truchlík Ľaliová 2790/26 Bratislava-Ružinov 821 05
   Ing. Ramon Haas Lúčna 2164/21 Modra 900 01
   Ing. Ivo Klinka Lúčna 2310/19 Modra 900 01
   14.03.2013Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Truchlík Ľaliová 2790/26 Bratislava-Ružinov 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Klinka Lúčna 2310/19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 08.06.1995
   13.03.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Truchlík Fedinova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra Vznik funkcie: 08.06.1995
   01.03.2013Nové obchodné meno:
   Wolf Slovenská republika s. r. o.
   28.02.2013Zrušené obchodné meno:
   K K H spol. s r.o.
   07.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Lúčna 2164/21 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ramon Haas Lúčna 2164/21 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.12.1991
   06.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava Vznik funkcie: 11.12.1991
   03.11.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ladislav Truchlík Fedinova 5 Bratislava 851 01
   02.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Daniel Komínek Kvetná 1944/8 Stupava
   26.04.2004Nové sidlo:
   Galvaniho 7 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   usporiadavanie kurzov, školení a seminárov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   automatizované spracovanie dát
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava Vznik funkcie: 11.12.1991
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra Vznik funkcie: 08.06.1995
   25.04.2004Zrušené sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 820 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   08.10.1999Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba plynových zariadení
   27.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Daniel Komínek Kvetná 1944/8 Stupava
   Ing. Ivo Klinka Lúčna 2310/19 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   26.05.1999Zrušeny spoločníci:
   S.T.G. spol. s r.o. Revolučná 46 Krnov Česká republika
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   Ing. Daniel Komínek Ľ. Fulu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   14.08.1995Nové sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 820 09
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej činnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   Ing. Daniel Komínek Ľ. Fulu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   13.08.1995Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ obchodno-sprostredkovateľská činnosť, sprostredkovanie, kúpa, predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, vrátane zahraničnoobchodnej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti mimo tej, ku ktorej je potrebné zvláštne povolenie
   2/ konzultačná, poradenská a zastupiteľská činnosť v oblasti hospodárskych stykov so zahraničím pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty /fyzické a právnické/
   3/ vývoj, výroba, projektovanie, predaj a servis výrobkov, včítane montáže a opráv
   4/ získavanie, správa a financovanie, prenájom a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí a pozemkov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ramon HAAS Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivan KLINKA Hviezdoslavova 2 Prešov
   Ing. Daniel KOMÍNEK H. Meličkovej 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.12.1991Nové obchodné meno:
   K K H spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ obchodno-sprostredkovateľská činnosť, sprostredkovanie, kúpa, predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, vrátane zahraničnoobchodnej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti mimo tej, ku ktorej je potrebné zvláštne povolenie
   2/ konzultačná, poradenská a zastupiteľská činnosť v oblasti hospodárskych stykov so zahraničím pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty /fyzické a právnické/
   3/ vývoj, výroba, projektovanie, predaj a servis výrobkov, včítane montáže a opráv
   4/ získavanie, správa a financovanie, prenájom a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí a pozemkov
   Noví spoločníci:
   S.T.G. spol. s r.o. Revolučná 46 Krnov Česká republika
   Ing. Ramon HAAS Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivan KLINKA Hviezdoslavova 2 Prešov
   Ing. Daniel KOMÍNEK H. Meličkovej 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia