Utwórz fakturę

DIPRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DIPRO
PIN 17334403
TIN 2020344700
Numer VAT SK2020344700
Data utworzenia 05 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DIPRO
Panónska cesta 34
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 706 €
Zysk 10 770 €
Kapitał 152 607 €
Kapitał własny 87 251 €
Dane kontaktowe
E-mail dipro@dipro.sk
Telefon(y) 0254433984, 0263811986
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 88,109
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 88,109
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,492
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,492
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,059
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,059
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,667
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1,667
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 67,891
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,114
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 66,777
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 88,109
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 72,420
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 393,800
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -339,453
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 162,584
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -502,037
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,770
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,439
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,439
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,084
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,084
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 355
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 8,250
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 8,250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 43,227
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 43,706
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 17,006
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 26,220
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 480
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,662
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,254
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,053
D. Usług (účtová grupa 51) 19,040
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 168
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 147
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,044
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,879
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 238
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 23
2. Pozostałe koszty (562A) 23
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 215
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -236
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,808
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,038
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,038
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,770
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17334403 TIN: 2020344700 Numer VAT: SK2020344700
 • Zarejestrowana siedziba: DIPRO, Panónska cesta 34, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Edita Antálková Bagarova 22 Bratislava 841 01 03.06.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dr. Ján Rady 6 639 € (100%) Zűrich 8053 Švajčiarsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.08.2013Nové sidlo:
   Panónska cesta 34 Bratislava 851 04
   06.08.2013Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   05.12.2012Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   21.07.2012Nové predmety činnosti:
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
   25.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Šilanová Na Hrebienku 14 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2004
   10.06.2004Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Edita Antálková Bagarova 22 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 03.06.2004
   Ing. Katarína Šilanová Na Hrebienku 14 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2004
   09.06.2004Zrušené sidlo:
   V Záhradách č. 29a Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Boris Dzubian - konateľ Rozvodná 15 Bratislava Vznik funkcie: 18.02.1993
   30.06.2003Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Boris Dzubian - konateľ Rozvodná 15 Bratislava Vznik funkcie: 18.02.1993
   29.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Boris Dziuban Rozvodná 15 Bratislava 831 01
   12.06.2002Nové sidlo:
   V Záhradách č. 29a Bratislava 811 02
   11.06.2002Zrušené sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Dr. Ján Rady Drusbergstrasse 65 Zűrich 8053 Švajčiarsko
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ján Rady Drusbergstrasse 65 Zűrich 8053 Švajčiarsko
   30.09.1993Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Boris Dziuban Rozvodná 15 Bratislava 831 01
   29.09.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.03.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   dovoz a vývoz strojov, zariadení a náhradných dielov
   dovoz a vývoz výpočtovej a meracej techniky, príslušenstva a náhradných dielov
   dovoz a vývoz surovín, polotovarov, hotových výrobkov a poľnohospodárskych produktov
   veľkoobchodný a maloobchodný predaj
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre tretie osoby
   kúpa a predaj nehnuteľností
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní
   vykonávanie ziskových operácií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   DIPRO, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dovoz a vývoz strojov, zariadení a náhradných dielov
   dovoz a vývoz výpočtovej a meracej techniky, príslušenstva a náhradných dielov
   dovoz a vývoz surovín, polotovarov, hotových výrobkov a poľnohospodárskych produktov
   veľkoobchodný a maloobchodný predaj
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre tretie osoby
   kúpa a predaj nehnuteľností
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní
   vykonávanie ziskových operácií
   Noví spoločníci:
   Dr. Ján Rady Drusbergstrasse 65 Zűrich 8053 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia