Utwórz fakturę

MURTEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MURTEL
PIN 17334977
TIN 2020312602
Numer VAT SK2020312602
Data utworzenia 19 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MURTEL
Radničné námestie 1
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 161 909 €
Zysk -1 473 €
Kapitał 83 502 €
Kapitał własny -85 224 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252495855, +421252495850
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 31,815
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 31,815
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 31,815
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,977
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 34,685
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,386
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 106,792
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -86,697
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -92,528
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,473
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 193,489
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 193,489
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,282
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,500
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,451
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 153,256
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 161,909
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 85,342
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 75,008
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,559
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 158,226
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 73,872
C. Usług (účtová grupa 51) 31,931
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 35,219
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 889
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,962
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 6,129
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,224
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,683
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 54,547
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,973
M. Koszty oprocentowania (562) 425
N. Walutowe straty (563) 3,134
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 414
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,972
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -289
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,184
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,473
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17334977 TIN: 2020312602 Numer VAT: SK2020312602
 • Zarejestrowana siedziba: MURTEL, Radničné námestie 1, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava 13.07.1994
  Mgr. Michal Bujna Bodrocká 5 Bratislava 821 05 25.06.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Bujna 5 312 € (80%) Bodrocká 5 Bratislava
  Mgr. Michal Bujna 1 328 € (20%) Bodrocká 5 Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.07.2013Nové obchodné meno:
   MURTEL spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Radničné námestie 1 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   vývoj a výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   prenájom hnuteľných vecí
   finančný leasing
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Michal Bujna Bodrocká 5 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Bujna Bodrocká 5 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 25.06.2013
   22.07.2013Zrušené obchodné meno:
   MÚRTEL spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Magnetová 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.07.1994
   01.07.2010Nové sidlo:
   Magnetová 1 Bratislava 831 04
   30.06.2010Zrušené sidlo:
   Vazovova 3 Bratislava 811 07
   19.10.2005Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.07.1994
   18.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava
   Ing. František Krasňanský Ondovská 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Korenek Dénešova 17 Bratislava
   13.07.1994Nové sidlo:
   Vazovova 3 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďal- šieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj nehnuteľností
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti telekomunikácii
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava
   Ing. František Krasňanský Ondovská 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava
   Ing. Jozef Korenek Dénešova 17 Bratislava
   12.07.1994Zrušené sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Obchodná činnosť - nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí vrátane tovaru, na ktorý bude spoločnosti vydané osobitné povolenie, najmä obchod s výpočtovou, spotrebnou, kancelárskou a telekomunikačnou technikou.
   b/ Poskytovanie služieb všetkého druhu vrátane služieb, na ktoré bude spoločnosti vydané osobitné povolenie, najmä služieb spojených s využívaním výpočtovej, spotrebnej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky.
   c/ Sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti uvedeným v bode a/ a b/.
   d/ Zriaďovanie a prevádzkovanie pobočiek spoločnosti v zahraničí a v ČSFR.
   e/ Podieľnictvo na iných podnikoch a spoločnostiach.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava
   Matylda Martiniková Kukučínova 44 Bratislava
   Petruška Krčmář Odenburgerstrasse 125 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.11.1991Nové obchodné meno:
   MÚRTEL spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Obchodná činnosť - nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí vrátane tovaru, na ktorý bude spoločnosti vydané osobitné povolenie, najmä obchod s výpočtovou, spotrebnou, kancelárskou a telekomunikačnou technikou.
   b/ Poskytovanie služieb všetkého druhu vrátane služieb, na ktoré bude spoločnosti vydané osobitné povolenie, najmä služieb spojených s využívaním výpočtovej, spotrebnej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky.
   c/ Sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti uvedeným v bode a/ a b/.
   d/ Zriaďovanie a prevádzkovanie pobočiek spoločnosti v zahraničí a v ČSFR.
   e/ Podieľnictvo na iných podnikoch a spoločnostiach.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava
   Matylda Martiniková Kukučínova 44 Bratislava
   Petruška Krčmář Odenburgerstrasse 125 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia