Utwórz fakturę

Ateliér obchodu a cestovného ruchu - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Ateliér obchodu a cestovného ruchu
PIN 17335001
TIN 2020316419
Numer VAT SK2020316419
Data utworzenia 06 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Ateliér obchodu a cestovného ruchu
Úradnícka 28
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 167 256 €
Zysk 13 091 €
Kapitał 13 976 €
Kapitał własny -212 669 €
Dane kontaktowe
E-mail aocr@architekt.sk
witryna internetowa http://www.architekt.sk
Telefon(y) +421244450867, +421244450868, +421244644121, +421244644122, +421244644123
Telefon(y) kom. +421905560344
Nr(y) faksu 0244450868
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 43,550
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,013
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,013
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 864
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 149
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 40,462
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 538
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 442
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 442
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 73
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 23
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 39,924
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 39,905
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,075
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 51
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,024
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 43,550
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -199,578
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,353
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,353
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,114
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,114
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -235,136
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,474
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -245,610
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,091
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 242,946
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,845
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,845
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 230,586
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 34,482
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,482
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 189,523
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 959
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,328
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,294
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,515
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,515
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 182
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 182
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 167,254
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 167,256
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 167,254
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 152,956
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,661
D. Usług (účtová grupa 51) 65,700
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 66,287
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 47,640
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,004
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,643
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 570
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 876
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 876
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,862
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,300
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 86,893
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 249
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 249
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -249
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,051
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,091
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17335001 TIN: 2020316419 Numer VAT: SK2020316419
 • Zarejestrowana siedziba: Ateliér obchodu a cestovného ruchu, Úradnícka 28, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09 11.07.2003
  Ing. arch. Pavol Senecký Športová 13/D Veľký Biel 900 24 11.07.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. arch. Vladimír Vršanský 10 025 € (51.8%) Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
  Ing. arch. Pavol Senecký 9 328 € (48.2%) Športová 13/D Veľký Biel 900 24
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Senecký Športová 13/D Bratislava 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 11.07.2003
   Ing. arch. Pavol Senecký Športová 13/D Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 11.07.2003
   15.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava Vznik funkcie: 06.12.1991 Skončenie funkcie: 10.07.2003
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.1994 Skončenie funkcie: 10.07.2003
   11.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava Vznik funkcie: 06.12.1991 Skončenie funkcie: 10.07.2003
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.1994 Skončenie funkcie: 10.07.2003
   10.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava
   11.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   10.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   28.06.1999Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom strojov, zariadení, lízingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   27.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Peter Návrat Pifflova 7 Bratislava
   Ing. Pavol Senecký Považská 6 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Peter Návrat Pifflova 7 Bratislava
   Ing. Pavol Senecký Považská 6 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   13.08.1997Nové sidlo:
   Úradnícka 28 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Senecký Považská 6 Nové Mesto nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Senecký Považská 6 Nové Mesto nad Váhom
   12.08.1997Zrušené sidlo:
   Seberíniho ulica 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   30.04.1993Nové obchodné meno:
   Ateliér obchodu a cestovného ruchu s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho ulica 1 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie občianskych a bytových stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Peter Návrat Pifflova 7 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Peter Návrat Pifflova 7 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   29.04.1993Zrušené obchodné meno:
   Ateliér obchodu a cestovného ruchu spol. s r.o. /v skratke AOCR spol. s r.o./
   Zrušené sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb včítane príslušných prieskumov vo funkcii generálneho projektanta a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle vyhlášky č. 43/90 Zb. o projektovej príprave stavieb
   spracovanie projektovej dokumentácie a dizajn interiéru
   spracovanie typizačných prác v oblasti investičnej výstavby
   poskytovanie technických prieslumných prác a informačných služieb v oblasti predprojektovej a projektovej prípravy a v oblasti realizácie a prevádzky stavieb
   vykonávanie prác fotodokumentačných a modelárskych v súvislosti s projektovou dokumentáciou
   zabezpečovanie realizáci stavieb
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.12.1991Nové obchodné meno:
   Ateliér obchodu a cestovného ruchu spol. s r.o. /v skratke AOCR spol. s r.o./
   Nové sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb včítane príslušných prieskumov vo funkcii generálneho projektanta a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle vyhlášky č. 43/90 Zb. o projektovej príprave stavieb
   spracovanie projektovej dokumentácie a dizajn interiéru
   spracovanie typizačných prác v oblasti investičnej výstavby
   poskytovanie technických prieslumných prác a informačných služieb v oblasti predprojektovej a projektovej prípravy a v oblasti realizácie a prevádzky stavieb
   vykonávanie prác fotodokumentačných a modelárskych v súvislosti s projektovou dokumentáciou
   zabezpečovanie realizáci stavieb
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia