Utwórz fakturę

GENEXPRESS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GENEXPRESS
PIN 17336317
TIN 2020914060
Data utworzenia 05 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GENEXPRESS
Mlynarovičova 22
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 334 408 €
Zysk 94 418 €
Kapitał 132 060 €
Kapitał własny 75 469 €
Dane kontaktowe
E-mail kadasi@fns.uniba.sk
witryna internetowa http://www.genexpress.sk
Telefon(y) kom. +421918418982
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 15,657
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 15,657
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,657
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 130,438
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 83,026
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,349
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,339
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 146,095
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 111,886
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,145
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 8,684
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 94,418
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34,209
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 34,209
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,710
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 17,835
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,556
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 108
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 334,408
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 334,408
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 210,288
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,271
C. Usług (účtová grupa 51) 31,485
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 116,594
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 10,949
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,989
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 124,120
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 260,652
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,040
N. Walutowe straty (563) 41
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,999
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,038
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 121,082
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 26,664
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 94,418
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17336317 TIN: 2020914060
 • Zarejestrowana siedziba: GENEXPRESS, Mlynarovičova 22, 85103, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava 19.08.1996
  Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava 19.08.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Eva Feráková 3 320 € (50%) Zhorínska 28 Bratislava
  Ľudovít Kádasi 3 320 € (50%) Mlynarovičova 22 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.01.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárska genetika
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   19.08.1996Noví spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   18.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   10.04.1996Noví spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   09.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Alexander Sabó Zúbekova 3 Bratislava
   28.06.1995Nové sidlo:
   Mlynarovičova 22 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   laboratórne rozbory v oblasti molekulárnej biológie a genetiky
   príprava bioreagenčných súprav pre prácu v oblasti molekulárnej biológie a genetiky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti molekulárnej biológie a genetiky
   Noví spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Alexander Sabó Zúbekova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   27.06.1995Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 18 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti molekulárnej biológie, genetiky a ich aplikácií
   malo- a veľkoobchodná, vnútroštátna a zahraničná obchodná činnosť s komoditami, ktoré nevyžadujú zvláštne povolenie
   zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem a osôb
   vzdelávacia a ďalšia činnosť súvisiaci s predmetom podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Alexander Sabó Zúbekova 3 Bratislava
   Ján Turňa Ševčenkova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   GENEXPRESS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti molekulárnej biológie, genetiky a ich aplikácií
   malo- a veľkoobchodná, vnútroštátna a zahraničná obchodná činnosť s komoditami, ktoré nevyžadujú zvláštne povolenie
   zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem a osôb
   vzdelávacia a ďalšia činnosť súvisiaci s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Alexander Sabó Zúbekova 3 Bratislava
   Ján Turňa Ševčenkova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia