Utwórz fakturę

FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, v skratke FOCUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, v skratke FOCUS
PIN 17336325
TIN 2020298159
Numer VAT SK2020298159
Data utworzenia 26 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, v skratke FOCUS
Sládkovičova 4
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 645 880 €
Zysk 41 782 €
Kapitał 83 328 €
Kapitał własny 31 527 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421910952931
Nr(y) faksu 0252931378
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,679
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,916
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,916
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 763
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 89,651
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,931
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,975
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 79,842
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 93,330
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,557
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,967
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,967
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 11
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 41,782
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,773
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 249
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 38,837
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,686
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 17,486
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,377
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,288
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,687
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 645,880
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 642,377
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 587,923
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,609
C. Usług (účtová grupa 51) 425,494
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 139,403
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,148
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,001
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 360
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,908
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 57,957
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 208,274
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6
X. Interesu dochód (662) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,129
N. Walutowe straty (563) 493
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 636
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,123
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 56,834
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 15,052
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 41,782
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016