Utwórz fakturę

POĽNOPROFIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy POĽNOPROFIT
PIN 17336511
TIN 2020319169
Numer VAT SK2020319169
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba POĽNOPROFIT
Svoradova 1
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 057 €
Zysk 1 248 €
Kapitał 564 129 €
Kapitał własny 472 435 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 164
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 164
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 164
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 556,650
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,507
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 140,172
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 351,886
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,095
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 556,814
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 473,684
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 471,586
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 471,586
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 49,194
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -48,344
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,248
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,130
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 251
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 82,879
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,159
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 500
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 49,220
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 3,057
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 929
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,128
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 752
C. Usług (účtová grupa 51) 554
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 168
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,305
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 375
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 97
N. Walutowe straty (563) 7
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 90
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -97
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,208
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,248
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17336511 TIN: 2020319169 Numer VAT: SK2020319169
 • Zarejestrowana siedziba: POĽNOPROFIT, Svoradova 1, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Maroš Búci predseda Záhradnícka 77 Bratislava 821 08 05.12.2002
  Katarína Ligačová člen Hviezdoslavova 67 Lipany 082 71 09.05.2000
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Janette Lastovková - člen Štefánikova 268/21 Námestovo
   16.06.2005Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Ligačová - člen Hviezdoslavova 67 Lipany 082 71 Vznik funkcie: 09.05.2000
   Janette Lastovková - člen Štefánikova 268/21 Námestovo
   15.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Janette Lastovsková - člen Štefánikova 268/21 Námestovo
   Katarína Ligačová - člen Hbiezdoslavova 67 Lipany 082 71
   05.12.2002Nové sidlo:
   Svoradova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Maroš Búci - predseda predstavenstva Záhradnícka 77 Bratislava 821 08
   Janette Lastovsková - člen Štefánikova 268/21 Námestovo
   04.12.2002Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Maroš Búci - podpredseda Záhradnícka 77 Bratislava 821 08
   Ing. Marián Grotkovský - predseda predstavenstva Jána Chalúpku 11 Kežmarok
   09.05.2000Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom hnuteľného tovaru - lízing
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Maroš Búci - podpredseda Záhradnícka 77 Bratislava 821 08
   Katarína Ligačová - člen Hbiezdoslavova 67 Lipany 082 71
   08.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Juraj Chovan - podpredseda Brezová 1/12 Spišská Nová Ves
   Adrián Vološin - člen Dubovická roveň 13 Lipany
   30.09.1999Nové obchodné meno:
   POĽNOPROFIT, a.s.
   Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
   29.09.1999Zrušené obchodné meno:
   PROFIT INVESTMENT, INVESTIČNÝ FOND a.s. Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromaždenie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti podnikania podľa zákona č.248/1992 Zb.
   29.09.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Grotkovský - predseda predstavenstva Jána Chalúpku 11 Kežmarok
   Juraj Chovan - podpredseda Brezová 1/12 Spišská Nová Ves
   Adrián Vološin - člen Dubovická roveň 13 Lipany
   28.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Miznerová - členka Grznárová 1 Bratislava
   Doc. Ing. Alexander Moravčík , DrSc. - predseda Gunduličova 14 Bratislava
   Michal Rusňák - podpredseda Kpt. Nálepku 15 Nové Zámky
   30.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Alexander Moravčík , DrSc. - predseda Gunduličova 14 Bratislava
   29.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Alexander Moravčík , DrSc. - predseda Púpavová 35 Bratislava
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   PROFIT INVESTMENT, INVESTIČNÝ FOND a.s. Bratislava
   Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   zhromaždenie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti podnikania podľa zákona č.248/1992 Zb.
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Miznerová - členka Grznárová 1 Bratislava
   12.04.1994Zrušené obchodné meno:
   Investičný privatizačný fond PROFIT INVESTMENT a.s.
   Zrušené sidlo:
   Mliekarenska 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti a.s.je prevzatie zverených investičných bodov a nákup akcií za ne. Obchodovanie s akciami. Vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti ekonomickej.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Vladimír Mikulec , CSc. - výkonný riaditeľ Rezedova 10 Bratislava
   13.03.1992Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Vladimír Mikulec , CSc. - výkonný riaditeľ Rezedova 10 Bratislava
   12.03.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alfréd Belúch , CSc. Hálova 20 Bratislava
   Ing. Elígius Kopáčik , CSc. - výkonný riaditeľ Rezedova 10 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   Investičný privatizačný fond PROFIT INVESTMENT a.s.
   Nové sidlo:
   Mliekarenska 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti a.s.je prevzatie zverených investičných bodov a nákup akcií za ne. Obchodovanie s akciami. Vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti ekonomickej.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alfréd Belúch , CSc. Hálova 20 Bratislava
   Ing. Elígius Kopáčik , CSc. - výkonný riaditeľ Rezedova 10 Bratislava
   Doc.Ing. Alexander Moravčík , DrSc. - predseda Púpavová 35 Bratislava
   Michal Rusňák - podpredseda Kpt. Nálepku 15 Nové Zámky