Utwórz fakturę

HEIDELBERG Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HEIDELBERG Slovensko
PIN 17336520
TIN 2020297730
Numer VAT SK2020297730
Data utworzenia 30 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HEIDELBERG Slovensko
Novobanská 10
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 975 201 €
Zysk 262 058 €
Kapitał 4 397 075 €
Kapitał własny 2 021 111 €
Dane kontaktowe
E-mail info.sk@heidelberg.com
witryna internetowa http://www.heidelberg.sk
Telefon(y) +421263810630, +421263810632, +421263810631
Nr(y) faksu 0263810631
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,406,738
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 54,405
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 50
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 50
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 54,355
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 9,736
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 35,201
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 9,198
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 220
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,333,791
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 305,219
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 305,219
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 84,665
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 32,809
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,809
8. Podatek odroczony należności (481A) 51,856
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,702,125
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,345,338
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,345,338
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 288,998
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 67,177
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 612
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 241,782
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,359
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 237,423
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,542
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18,542
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,406,738
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,683,169
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 341,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 341,400
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 55,029
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 55,029
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,024,682
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,024,682
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 262,058
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,723,569
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,229
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,229
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,448,646
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,243,593
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,243,593
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 188,218
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,835
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 269,694
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 139,820
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 129,874
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,976,518
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,975,201
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,661,595
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 234,910
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,008
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75,688
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,628,858
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,088,324
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 56,668
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -126,581
D. Usług (účtová grupa 51) 757,672
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 826,673
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 646,064
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 169,914
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,695
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,188
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,223
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,223
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 695
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -78,304
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84,300
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 346,343
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,120,422
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,467
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,317
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1,230
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 87
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 150
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,470
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 947
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 947
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,523
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,003
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 341,340
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 79,282
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 39,624
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 39,658
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 262,058
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17336520 TIN: 2020297730 Numer VAT: SK2020297730
 • Zarejestrowana siedziba: HEIDELBERG Slovensko, Novobanská 10, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Topoľský, CSc. Pavlovova 1039/7 Bratislava 21.05.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H 341 400 € (100%) Wien Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Josef Moser dlhodobý pobyt na území SR : Kosatcová 5493/37 Bratislava
   21.05.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Topoľský , CSc. Pavlovova 1039/7 Bratislava
   20.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.12.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnoti
   15.10.1999Nové sidlo:
   Novobanská 10 Bratislava 851 01
   14.10.1999Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 12 Bratislava 811 04
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   18.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Josef Moser dlhodobý pobyt na území SR : Kosatcová 5493/37 Bratislava
   17.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Johann Šustr Vňahalova Brno Česká republika
   23.01.1997Nové obchodné meno:
   HEIDELBERG Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 12 Bratislava 811 04
   22.01.1997Zrušené obchodné meno:
   Heidelberger Druckmaschinen Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   04.12.1996Nové obchodné meno:
   Heidelberger Druckmaschinen Bratislava, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   03.12.1996Zrušené obchodné meno:
   Berthold & Stempel, Bratislava spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Berthold & Stempel Gesellschaft m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   13.08.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   12.08.1996Zrušené sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 812 62
   15.02.1993Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 812 62
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie strojov strojov a prístrojov pre polygrafický priemysel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   inštalovanie, údržba a servis strojov a prístrojov pre polygrafický priemysel
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Johann Šustr Vňahalova Brno Česká republika
   14.02.1993Zrušené sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Obchod so strojmi, prístrojmi a materiálmi a materiálmi pre polygrafiu a papier spracujúci priemysel v tuzemsku a zahraničí. Preberanie obchodných zastúpení z tuzemska a zahraničia. Inštalovanie, údržba a opravy všetkých strojov a prístrojov, ktoré sú predmetom obchodovania, ako aj školenie zamestnancov a používateľov v obsluhe týchto strojov a prístrojov. Vykonávanie živnosti pre sadzbu, reprografiu, tlač, kníhviazačstvo a ďašie spracovanie. Zriaďovanie filiálok a prevádzok v tuzemsku a zahraničí. Výroba spotrebných materiálov pre polygrafiu a papierspracujúci priemysel.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Günter Bretschneider - obchodný vedúci Per - albin - HanssonstraBe 83/2 Wien Rakúska republika
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   Berthold & Stempel, Bratislava spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchod so strojmi, prístrojmi a materiálmi a materiálmi pre polygrafiu a papier spracujúci priemysel v tuzemsku a zahraničí. Preberanie obchodných zastúpení z tuzemska a zahraničia. Inštalovanie, údržba a opravy všetkých strojov a prístrojov, ktoré sú predmetom obchodovania, ako aj školenie zamestnancov a používateľov v obsluhe týchto strojov a prístrojov. Vykonávanie živnosti pre sadzbu, reprografiu, tlač, kníhviazačstvo a ďašie spracovanie. Zriaďovanie filiálok a prevádzok v tuzemsku a zahraničí. Výroba spotrebných materiálov pre polygrafiu a papierspracujúci priemysel.
   Noví spoločníci:
   Berthold & Stempel Gesellschaft m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Günter Bretschneider - obchodný vedúci Per - albin - HanssonstraBe 83/2 Wien Rakúska republika