Utwórz fakturę

Reichspfarrer - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Reichspfarrer
PIN 17336813
TIN 2020332325
Numer VAT SK2020332325
Data utworzenia 04 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Reichspfarrer
Na vrátkach 5139
84002
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 48 871 €
Zysk 5 556 €
Kapitał 44 930 €
Kapitał własny 19 046 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264284174, 0264533951, 0903458787
Telefon(y) kom. 0903458787
Nr(y) faksu 0264533951
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,311
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 12,237
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,904
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 28,311
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,211
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,772
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 790
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 1,093
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,556
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,100
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 350
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 13,352
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,252
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 140
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,314
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,646
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 398
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 48,871
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 47,295
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,576
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 41,665
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 32,900
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13
C. Usług (účtová grupa 51) 7,955
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 797
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 7,206
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 8,003
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 76
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 76
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -75
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 7,131
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,575
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 5,556
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17336813 TIN: 2020332325 Numer VAT: SK2020332325
 • Zarejestrowana siedziba: Reichspfarrer, Na vrátkach 5139, 84002, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Murányi Hurbanova 610/40 Malacky 901 01 25.02.2010
  Rudolf Kovár Koprivnícka 11 Bratislava 841 01 07.08.2000
  Ing. Jozef Csizmazia Hurbanova 43 Malacky 901 01 25.06.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavel Murányi 1 693 € (25%) Hurbanova 610/40 Malacky 901 01
  Rudolf Kovár 1 693 € (25%) Koprivnícka 11 Bratislava 841 01
  Ing. Jozef Csizmazia 3 386 € (50%) Hurbanova 43 Malacky 901 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Murányi Hurbanova 610/40 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Murányi Hurbanova 610/40 Malacky 901 01
   24.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   30.06.2007Nové sidlo:
   Na vrátkach 5139 Bratislava 840 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Csizmazia Hurbanova 43 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Csizmazia Hurbanova 43 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 25.06.2007
   29.06.2007Zrušené sidlo:
   Gelnická 2 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava
   20.05.2004Noví spoločníci:
   Rudolf Kovár Koprivnícka 11 Bratislava 841 01
   Ing. Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava 831 06
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   19.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Kovár Koprivnícka 11 Bratislava 841 01
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Jozef Pitel Gelnická 2 Bratislava
   Robert Lille Keplergasse 9/10 Wien Rakúsko
   07.08.2000Noví spoločníci:
   Rudolf Kovár Koprivnícka 11 Bratislava 841 01
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Kovár Koprivnícka 11 Bratislava 841 01
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Gerhardt Friedrich Gruber Wassergasse 12 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Jozef Pitel Gelnická 2 Bratislava
   Gerhardt Friedrich Gruber Wassergasse 12 Wien Rakúsko
   Robert Lille Keplergasse 9/10 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Pitel Gelnická 2 Bratislava
   Gerhardt Friedrich Gruber Wassergasse 12 Wien Rakúsko
   Robert Lille Keplergasse 9/10 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava
   16.03.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   organizovanie výstav a veľtrhov tovarov a technoloógií
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava
   15.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ obchod s tovarom každého druhu podľa platných právnych predpisov vrátane dovozu a vývozu
   b/ montážne práce podľa platných právnych predpisov
   c/ organizovanie výstav, veľtrhov, reklamná agentúra a činnosti s tým spojené
   d/ vydavateľská činnosť
   e/ sprostredkovanie obchodov podľa platných právnych predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.12.1991Nové obchodné meno:
   Reichspfarrer spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gelnická 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ obchod s tovarom každého druhu podľa platných právnych predpisov vrátane dovozu a vývozu
   b/ montážne práce podľa platných právnych predpisov
   c/ organizovanie výstav, veľtrhov, reklamná agentúra a činnosti s tým spojené
   d/ vydavateľská činnosť
   e/ sprostredkovanie obchodov podľa platných právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Jozef Pitel Gelnická 2 Bratislava
   Gerhardt Friedrich Gruber Wassergasse 12 Wien Rakúsko
   Robert Lille Keplergasse 9/10 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia