Utwórz fakturę

P.Paul creative - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy P.Paul creative
PIN 17336864
TIN 2020294573
Numer VAT SK2020294573
Data utworzenia 13 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba P.Paul creative
Karpatská 15
81105
Bratislava
Financial information
Zysk -1 856 €
Kapitał 5 407 €
Kapitał własny -3 406 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252496002
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,498
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,498
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 401
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 348
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 348
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,097
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 959
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,138
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,498
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,262
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,163
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -13,873
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,873
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,856
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,760
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,359
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 569
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 569
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,898
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 892
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 400
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 731
D. Usług (účtová grupa 51) 705
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -731
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -705
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 167
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 167
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -165
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -896
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,856
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17336864 TIN: 2020294573 Numer VAT: SK2020294573
 • Zarejestrowana siedziba: P.Paul creative, Karpatská 15, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Patrik Paul Schulhoffova 10 Praha 4 - Háje Česká republika prechodný pobyt na území SR : Kuklovská 3 Bratislava 28.11.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Patrik Paul 5 046 € (76%) Schulhoffova 10 Praha 4 - Háje Česká republika prechodný pobyt na území SR : Kuklovská 3 Bratislava
  Tomáš Murín 1 594 € (24%) Haanova 1 Bratislava 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.04.2004Nové obchodné meno:
   P.Paul creative s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   reklamná, propagačná činnosť a marketing
   poradenská činnosť v oblasti reklamy, propagácie, managmentu, obchodu a kultúry
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka anglického, francúzskeho, nemeckého a talianskeho
   vydavateľská a distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   grafické práce na počítači, zhotovovanie web stránok
   prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov a prístrojov
   leasingová činnosť
   príprava, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, kurzov, školení, veľtrhov a výstav
   balenie a distribúcia výrobkov - zásielkový predaj
   výroba, distribúcia a požičiavanie audio a videozáznamov
   výroba a predaj darčekových predmetov a hračiek
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Tomáš Murín Haanova 1 Bratislava 851 04
   Patrik Paul Schulhoffova 10 Praha 4 - Háje Česká republika prechodný pobyt na území SR : Kuklovská 3 Bratislava 841 04
   05.04.2004Zrušené obchodné meno:
   P.PAUL STUDIO s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Patrik Paul Schulhoffova 10 Praha 4 - Háje Česká republika prechodný pobyt na území SR : Kuklovská 3 Bratislava
   28.11.2003Nové obchodné meno:
   P.PAUL STUDIO s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Patrik Paul Schulhoffova 10 Praha 4 - Háje Česká republika prechodný pobyt na území SR : Kuklovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Patrik Paul Schulhoffova 10 Praha 4 - Háje Česká republika prechodný pobyt na území SR : Kuklovská 3 Bratislava
   27.11.2003Zrušené obchodné meno:
   P.PAUL, fotoštúdio a reklamná agentúra, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Alexandra Paulová Kuklovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   16.09.1999Noví spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Alexandra Paulová Kuklovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   15.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Alexandra Paulová Kuklovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   31.12.1993Noví spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Alexandra Paulová Kuklovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Peter Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Paul Kuklovská 3 Bratislava
   16.12.1993Nové sidlo:
   Karpatská 15 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   tvorba priemyselnej a umeleckej fotografie
   spracovanie cudzích amatérskych, profesionálnych fotopredlôh
   vydávanie kníh, kalalógov, kalendárov, prospektov, plagátov
   vyhotovovanie portrétnych a reklamných fotografií
   obchodná činnosť
   poradenská služba
   Noví spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Peter Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Peter Paul Kuklovská 3 Bratislava
   15.12.1993Zrušené sidlo:
   Domkárska 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   tvorba priemyselnej a umeleckej fotografie
   spracovanie cudzích amatérskych a profesionálnych fotopredlôh
   vyhotovovanie portrétnych reklamných fotografií
   predaj vlastných a cudzích fotovýrobkov
   vydávanie kníh, kalendárov, katalógov, prospektov, plagátov a fotopohľadníc
   poradenská činnosť týkajúca sa predmetu činnosti
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Peter Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Paul
   13.12.1991Nové obchodné meno:
   P.PAUL, fotoštúdio a reklamná agentúra, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Domkárska 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   tvorba priemyselnej a umeleckej fotografie
   spracovanie cudzích amatérskych a profesionálnych fotopredlôh
   vyhotovovanie portrétnych reklamných fotografií
   predaj vlastných a cudzích fotovýrobkov
   vydávanie kníh, kalendárov, katalógov, prospektov, plagátov a fotopohľadníc
   poradenská činnosť týkajúca sa predmetu činnosti
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Peter Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Paul