Utwórz fakturę

EKOFIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.10.2016
Basic information
Nazwa firmy EKOFIT
PIN 17336929
TIN 2020342093
Numer VAT SK2020342093
Data utworzenia 18 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOFIT
Kotešová - Oblazov 12
01361
Kotešová
Financial information
Sprzedaż i dochody 576 700 €
Zysk -94 766 €
Kapitał 1 778 552 €
Kapitał własny 432 337 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0907217414, 0915464398
Date of updating data: 21.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,430,834
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 304,804
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 304,804
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 122,563
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 182,241
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,123,125
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 470,359
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,689
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 459,670
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 500,858
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 497,623
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 497,623
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 417
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,818
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 151,908
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 87,445
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 64,463
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,905
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,905
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,430,834
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,041,630
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 900,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 229,093
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 229,093
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -94,766
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 389,204
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 147
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 147
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 146,933
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 75,253
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,253
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 64,434
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,550
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,447
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,249
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,847
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,847
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 27,677
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 210,600
Date of updating data: 21.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 493,402
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 576,700
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 477,988
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,414
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -230
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 68
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,460
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 662,285
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 273,597
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 95,445
D. Usług (účtová grupa 51) 73,676
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 86,291
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 59,758
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,379
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,154
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,013
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 91,025
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 91,025
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,238
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -85,585
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 50,522
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 42
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,345
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,708
2. Pozostałe koszty (562A) 2,708
O. Walutowe straty (563) 294
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,343
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,301
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -91,886
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -94,766
Date of updating data: 21.10.2016