Utwórz fakturę

CEREA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CEREA
PIN 17337143
TIN 2020345338
Numer VAT SK2020345338
Data utworzenia 10 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CEREA
Uhrovecká 4
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 743 806 €
Zysk -97 110 €
Kapitał 558 661 €
Kapitał własny 189 243 €
Dane kontaktowe
E-mail cerea@slovanet.sk
Telefon(y) 0243415956, 0905385018
Telefon(y) kom. 0903602799, 0905385018
Nr(y) faksu 0243415956
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 553,293
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,000
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 5,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 547,517
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 12
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 546,396
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 353,308
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 353,308
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 190,121
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,967
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,109
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 735
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 374
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 776
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 776
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 553,293
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92,134
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,513
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,513
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 18,182
2. Inne fundusze (427, 42X) 18,182
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 159,909
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 159,909
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -97,110
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 461,159
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 413
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 413
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 54,933
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 47,269
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,269
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,003
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,498
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,064
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 99
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,146
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,146
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,753
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 378,914
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,741,500
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,743,806
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,721,560
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,939
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,307
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,833,740
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,623,413
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,008
D. Usług (účtová grupa 51) 64,354
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 51,937
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 37,046
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,574
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,317
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 194
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 91
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 91
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 90,134
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,609
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -89,934
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 51,724
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 17
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,315
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,060
2. Pozostałe koszty (562A) 1,060
O. Walutowe straty (563) 394
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,861
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,295
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -94,229
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -97,110
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337143 TIN: 2020345338 Numer VAT: SK2020345338
 • Zarejestrowana siedziba: CEREA, Uhrovecká 4, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Juraj Jaška Janotova 8 Bratislava 841 04 01.06.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juraj Jaška 3 320 € (50%) Janotova 8 Bratislava 841 04
  Ing. Miroslav Jaška 3 320 € (50%) Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.09.2014Nové sidlo:
   Uhrovecká 4 Bratislava 841 07
   08.09.2014Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   11.01.2013Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Uhrovecká 4/6080 Bratislava 841 07
   10.01.2013Zrušené sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   01.06.2007Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Jaška Janotova 8 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Jaška Janotova 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.06.2007
   31.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrea Seková Š. Králika 6 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Seková Š. Králika 6 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.02.2007
   01.02.2007Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Seková Š. Králika 6 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Seková Š. Králika 6 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.02.2007
   31.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Uhrovecká 4 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jaška Uhrovecká 4 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 29.02.2000
   27.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Uhrovecká 4 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jaška Uhrovecká 4 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 29.02.2000
   26.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Klára Križanová Pečnianska 7 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 22.12.2003
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 24.02.2003
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27 Skončenie funkcie: 01.04.2004
   10.05.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 24.02.2003
   07.05.1999Nové sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   06.05.1999Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   24.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   23.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   09.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Klára Križanová Pečnianska 7 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 22.12.2003
   08.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   27.03.1997Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj tovaru /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/
   poradenská činnosť v oblasti kúpy a predaja rastlinných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27 Skončenie funkcie: 01.04.2004
   26.03.1997Zrušené sidlo:
   Krížna 50 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná, sprostredkovateľská, výrobná, poradenská a zahraničnoobchodná činnosť v oblastiach:
   poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov
   krmných zmesí a ich komponentov
   hospodárskych potrieb a iných výrobkov mimo komodít na ktoré treba osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Baďanský 239 Kvetoslavov
   Jozef Kišš Hlavná 20 Nová Dedinka
   Helena Kiššová Hlavná 20 Nová Dedinka
   Klára Križanová Pečnianská 7 Bratislava
   Ing. Vladimír Soták Šašovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Baďanský
   Jozef Kišš
   Klára Križanová
   Ing. Vladimír Soták
   04.03.1992Noví spoločníci:
   Ing. Ján Baďanský 239 Kvetoslavov
   Jozef Kišš Hlavná 20 Nová Dedinka
   Klára Križanová Pečnianská 7 Bratislava
   Ing. Vladimír Soták Šašovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Baďanský
   Jozef Kišš
   Klára Križanová
   Ing. Vladimír Soták
   03.03.1992Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kišš Hlavná 20 Nová Dedinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.1991Nové obchodné meno:
   CEREA, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Krížna 50 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná, sprostredkovateľská, výrobná, poradenská a zahraničnoobchodná činnosť v oblastiach:
   poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov
   krmných zmesí a ich komponentov
   hospodárskych potrieb a iných výrobkov mimo komodít na ktoré treba osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Jozef Kišš Hlavná 20 Nová Dedinka
   Helena Kiššová Hlavná 20 Nová Dedinka
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia