Utwórz fakturę

RELAX-CENTER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RELAX-CENTER
PIN 17337151
TIN 2020883722
Numer VAT SK2020883722
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RELAX-CENTER
Jelačičova 16
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 249 911 €
Zysk -61 951 €
Kapitał 430 869 €
Kapitał własny -80 466 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255423591
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 382,932
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 382,932
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,317
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,194
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,653
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 390,126
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -53,969
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 678
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -61,951
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 444,095
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 62,443
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 381,652
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,303
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,478
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 871
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 373,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 249,911
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 222,686
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 3,200
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,525
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 306,067
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 88,636
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,035
C. Usług (účtová grupa 51) 86,064
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 72,067
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,496
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 45,588
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 181
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -56,156
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 39,151
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,835
M. Koszty oprocentowania (562) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,834
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -4,835
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -60,991
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -61,951
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337151 TIN: 2020883722 Numer VAT: SK2020883722
 • Zarejestrowana siedziba: RELAX-CENTER, Jelačičova 16, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Michal Galek Belinského 3 Bratislava 851 01 15.04.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Michal Galek 6 639 € (100%) Belinského 3 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.04.2011Noví spoločníci:
   Michal Galek Belinského 3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Galek Belinského 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.04.2011
   29.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Peter Borš Belinského 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Borš Belinského 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.11.2007
   21.12.2007Noví spoločníci:
   Peter Borš Belinského 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Borš Belinského 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.11.2007
   20.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Viera Žambochová Jedľová 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Viera Žambochová Telocvičná 2717/4 Bratislava
   23.04.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   ubytovacie služby - poskytovanie prechodného ubytovania v rozsahu voľnej živnosti
   07.08.2000Noví spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Viera Žambochová Jedľová 5 Bratislava
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Viera Žambochová Jedľová 5 Bratislava
   24.03.2000Noví spoločníci:
   Viera Žambochová Jedľová 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Žambochová Telocvičná 2717/4 Bratislava
   23.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava
   17.11.1999Noví spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   16.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava
   14.07.1999Noví spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava
   Mgr. Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Mgr. Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava
   13.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   28.05.1999Noví spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   27.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Andrej Weissmann Červenákova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Andrej Weissmann Červenákova 10 Bratislava
   11.10.1996Noví spoločníci:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Andrej Weissmann Červenákova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Andrej Weissmann Červenákova 10 Bratislava
   10.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Andrea Majchráková Kríkova 3 Bratislava
   XHELAL PLAKOLLI Jablanička 337/A Priština Juhoslávia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Majchráková Kríkova 3 Bratislava
   19.09.1996Noví spoločníci:
   Andrea Majchráková Kríkova 3 Bratislava
   XHELAL PLAKOLLI Jablanička 337/A Priština Juhoslávia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Majchráková Kríkova 3 Bratislava
   18.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   13.09.1996Noví spoločníci:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   12.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   10.10.1994Nové sidlo:
   Jelačičova 16 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť-prevádzkovanie nočného baru
   masérske služby
   Noví spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   09.10.1994Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s potravinárskym, priemyselným, drogistickým a spotrebným tovarom
   výroba a predaj potravín a cukrárenských výrobkov
   reštauračné služby, služby rýchleho občerstvenia a prevádzkovania nočného baru
   vykonávanie masáži a erotických masáži
   predaj periodickej a neperiodickej tlače
   požičovňa videokaziet
   Zrušeny spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Karol Tóth Líščie nivy 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.02.1993Noví spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Karol Tóth Líščie nivy 6 Bratislava
   08.02.1993Zrušeny spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Karol Toth Líščie nivy 6 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   RELAX-CENTER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s potravinárskym, priemyselným, drogistickým a spotrebným tovarom
   výroba a predaj potravín a cukrárenských výrobkov
   reštauračné služby, služby rýchleho občerstvenia a prevádzkovania nočného baru
   vykonávanie masáži a erotických masáži
   predaj periodickej a neperiodickej tlače
   požičovňa videokaziet
   Noví spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Karol Toth Líščie nivy 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia