Utwórz fakturę

INSYS - INFORMAČNÉ A LABORATÓRNE SYSTÉMY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INSYS - INFORMAČNÉ A LABORATÓRNE SYSTÉMY
PIN 17337224
TIN 2020344887
Numer VAT SK2020344887
Data utworzenia 04 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INSYS - INFORMAČNÉ A LABORATÓRNE SYSTÉMY
Mlynská dolina
84215
Bratislava
Financial information
Zysk -1 031 €
Kapitał 11 051 €
Kapitał własny 11 051 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265426561, 0905823434
Telefon(y) kom. 0905823434
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,021
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,091
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,501
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,501
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,583
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,583
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,583
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,007
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 999
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,930
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,593
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 337
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,021
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,021
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 18,920
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 18,920
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,868
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,559
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -11,427
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,031
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 0
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 0
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 71
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 71
2. Pozostałe koszty (562A) 71
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -71
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -71
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,031
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015